2020 09 Onder de toren dinsdag 31 maart: boven het nameloze

Chaos is eigenlijk alleen leuk als het georganiseerd is, zoals bij omkeerfeesten als carnaval. Even wordt de gewone gang van zaken tussen haken gezet, verhoudingen worden op z’n kop gezet.

Chaos kan ook leuk zijn als leedvermaak. De kleine intrigant uit het grote land in het oosten doet dagelijks zijn best om via nepberichten andere landen te destabiliseren. Zelfs nu nog in Coronatijden, hij heeft er duidelijk plezier in. Ach, ieder zijn liefhebberij.

Maar verder houdt mens noch dier van chaos. We scheppen orde in alles wat we doen, soms zelfs zo erg dat we een ziekelijke regelneef worden.

Dat orde scheppen, dat hebben we van God. Er staat niet voor niets in Genesis 1 dat God de mens schiep naar zijn evenbeeld: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.’ De diepte van die woorden kan ik niet peilen. Maar wel denk ik dat op God lijken iets te maken heeft met “ons”, met mensen met elkaar en met orde scheppen.

God gaat daar in vooraan. Meteen in het eerste vers van de Bijbel begint Hij (of Zij) namelijk al met de boel eens goed te organiseren. Alles is woest en doods, duisternis ligt over de oervloed – maar Gods Geest zweeft over het water. En God gaat orde scheppen in de chaos.

Wij mensen hebben ook een zekere orde nodig om te leven en te overleven.

We geven namen, om elkaar te bevestigen in het onzekere bestaan. We hebben verkeersregels om in het verkeer de zwakkere te beschermen, tien leefregels om in het sociale verkeer ook de zwakkere te beschermen. Of misschien moet ik zeggen: het weerloze in onszelf te beschermen. Want ieder mens is uiteindelijk weerloos en kwetsbaar. In deze crisis wordt dat velen duidelijk: het leven is niet zo vanzelfsprekend als het altijd lijkt.

Een prachtig gedicht daarover vind ik dat van Ad den Besten. Het is ook nog op muziek gezet en wordt fantastisch uitgevoerd door onze eigen cantorij.

domie Tjalling

K L E I N  D A N K L I E D

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild,
hebt boven ’t nameloze mij uitgetild,

laat mij dan dankbaar leven, de volle tijd,
geborgen in de bevende zekerheid,

dat ik niet uit dit smal en onvast bestand
van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand.

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland