2020 09 Onder de toren op vrijdag 27 maart: geestelijk hamsteren

Deze mooie term kwam ik tegen in een zaterdagkrant. Er is mee bedoeld dat allerlei mensen een betekenis gaan geven aan het Corona drama. De schrijver van het artikel en bedenker van de term (Karel Smouter) noemt er een aantal: voetbalcoach Joachim Low denkt dat de natuur ons iets wil vertellen; evangelisch voorman Henk Stoorvogel noemt het een noodzakelijke druk op de resetknop; Hoogleraar Ewald Engelen roept op de crisis als een kans te zien om ons economisch systeem te herzien.

Geestelijk hamsteren is dat je teveel duiding inslaat om je te wapenen tegen de rampspoed. Duiding, antwoorden maken het vaak moeilijker om verder te kijken. Om bijvoorbeeld te zien wie er aan deze ziekte bezwijken, om empathie te houden met wie er geïsoleerd zijn door de ziekte, om te denken aan mensen die snakken naar behandeling voor hun psychische ziekte maar nog langer moeten wachten, om de vluchtelingen in hun dubbele ontreddering niet te vergeten.

Op dit moment zijn we met een groepje (digitaal) een boek van Thomas Halik aan het bespreken: Raak de wonden aan. Eén van de mooie dingen die ik in het boek tegenkom, is zijn verbinding van het geloof met vragen en juist niet met antwoorden. Hij schrijft:

‘Het geloof vereist openheid ten opzichte van het onbegrijpelijke: in het vragen, zoeken en soms ook in het schreeuwen, onder tranen en in protest, maar ook in het voortdurende gebed om vertrouwen en volharding, in de moed niet tevreden te zijn met de eerste de beste goedkope antwoorden en verklaringen’.

Halik noemt de opstanding van Jezus niet het antwoord op alle vragen. Hij zegt: ’De opstanding is dus geen ‘happy end’ maar een uitnodiging en een bevel’. Het is een uitnodiging om de wonden van de wereld aan te raken, zoals de apostel Thomas deed met de wonden van Jezus.

Als je de antwoorden al klaar hebt, dan ben je geestelijk aan het hamsteren. De bedenker van deze mooie term eindigt zijn artikel helemaal in de geest van Halik, hoewel hij journalist is van NRC en geen theoloog. Hij schrijft: ‘De coronacrisis is vooralsnog geen kans. Of wacht, misschien toch: het is een kans om in alle bescheidenheid even het zwijgen toe te doen. Om in het zicht van een onwerkelijk Pasen, eerst luidkeels Erbarme Dich te roepen voor we het Hosanna aanheffen. Pasen begint met Goede Vrijdag.’

Thomas Halik zou hierop ja en amen zeggen, ik trouwens ook.

domie Tjalling

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland