2020 12 Onder de toren vrijdag 3 april: andere tijden

Zulke tijden als die we nu meemaken heeft niemand van ons ooit meegemaakt. We kunnen hoogstens verwijzen naar een boek, bijvoorbeeld De Pest van Albert Camus om een beetje herkenning te vinden.

Ontsnappen kunnen we niet aan de tijd. Hoogstens kunnen we mijmeren over vroeger, dat waren nog eens tijden! Misschien kunnen we fantaseren over morgen, dan zal alles anders zijn!

In het geloof beleven we ook andere tijden. We leven op het ritme van het kerkelijk jaar. Dat begint met verwachting: Advent. Via Kerst, Aswoensdag en de Veertigdagentijd komen we uit waar we nu zijn: aan de vooravond van de Stille Week, de week van het lijden en sterven van Jezus. Daarna komt Pasen, het feest van de hoop.

Het is niet zo dat de andere tijden van het kerkelijk jaar een ontsnapping geven uit de bizarre, dreigende tijden waarin wij leven. Mensen kunnen niet meer dan de illusie hebben dat ze door ‘in het verleden te leven’ aan het hier en nu kunnen ontsnappen. En wat betreft de opstanding, Dietrich Bonhoeffer schreef daarover terecht: ‘Geloof in de opstanding is geen oplossing van het probleem dood.’

Maar de andere tijden van het kerkelijk jaar kunnen de tijden waarin wij leven wel in een ander licht zetten. Het licht van Gods verbondenheid met deze wereld, met de aarde en met de mensen. Dat licht schijnt, ook als mensen het laten afweten. De verhalen over verraad en wegvluchten zullen we de komende week weer lezen. Maar ondanks het diepste verraad van de mensen, blijft God verbonden. Opdat ook mensen leren om God niet te verlaten, maar bij God te zijn in alle pijn waarmee de mensen mensen zijn. In het geloof dat God ons zo nabij is.

Het wordt prachtig verwoord is het themalied voor de Stille Week, Gezang 852 – geschreven door Jaap Zijlstra.

domie Tjalling

 1. U komt mij lieve God                              2. U daalt het duister in,
  zo nederig nabij,                                     U deelt mijn angst en pijn
  in dagen van gemis                                zo dodelijk bedroefd
  en moeite vindt U mij.                             als maar een mens kan zijn,

 

 1. Een man van smarten die                       4. ik bid U, laat het licht
  ter aarde valt en schreit,                         dat doorbrak in uw smart,
  een lotgenoot, een vriend, –                   de zon die Pasen heet
  o Heer die bij mij zijt,                              ook dagen in mijn hart.

Reageren? Mail / bel met Tjalling Huisman: 0596 571393 / tjhuisman27@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland