22-12-2023 19:30 uur Kerstviering Godlinze

Wij willen u uitnodigen voor onze jaarlijkse Kerstviering, in de hervormde Kerk van Godlinze (Hoofdweg 36) op vrijdag 22 december om 19:30 uur.

Medewerking wordt verleend door het koor Blijde Geluiden uit Muntendam en twee trompettisten uit ‘t Zandt.

Bij binnenkomst wordt u verwelkomd met chocolademelk en cake of kerstkransjes. Iedereen is van harte welkom. De entree is gratis, maar er is wel een collecte bij de uitgang.

De evangelisatiecommissie Godlinze

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland