22 juni gebedsbijeenkomst Lopster kerken voor Groningen

Op 22 juni begint om 19:00 uur in de Vredekerk een gebedsbijeenkomst van de 4 Lopster kerkelijke gemeenten  over de aardbevingsproblematiek en alles wat daarmee samenhangt. Deze bijeenkomst is niet te bezoeken maar wordt uitgezonden via het YouTubekanaal en de pagina op www.kerkomroep.nl van de Vredekerk.  De avond wordt geleid door 4 voorgangers van deze gemeenten: Christiaan Beukema (WVG), Christiaan Kanis  (GKv), Marco Roepers en Justus Wouda.  In deze bijeenkomst is naast gebed ook ruimte voor muziek, zang en een viertal korte overwegingen. In deze viering zal de nood en de vermoeidheid door het eindeloze wachten benoemd worden, maar zal ook gezocht worden naar perspectief en verbinding.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland