22 maart 2020: uitzending van de Kerkdienst uit de Vredekerk

Op zondag 22 maart houden we in de Vredekerk in Loppersum in een klein verband (voorganger, ouderling, diaken en organist) een kerkdienst om 9:30. Deze dienst zal live worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl . De dienst zal bestaan uit gebeden, bijbellezing, overweging en orgelspel. Juist tijdens deze coronaviruspandemie is het belangrijk om een dienst te houden. We kunnen niet zonder gebed in zo’n moeilijke situatie. We kunnen daarin onze nood aan God voorleggen en voorbede doen voor alle getroffenen. Het Woord bemoedigt ons en wijst ons een weg. Van de liederen gaat troost uit.

Dankzij de mogelijkheden van kerkomroep.nl kan iedereen daar nu live bij betrokken zijn. Dat kan met uw kastje van de kerktelefoon. Voor mensen met een computer is directe link naar de pagina van de Vredekerk:  Directe Link of scan het  plaatje hiernaast met de camera van uw smartphone of tablet. Ook is  er de gratis app voor www.kerkomroep.nl beschikbaar op Google Play en de app store van Apple.

Nieuwsbrief
Op deze site kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief per e-mail (rechts op de site). U wordt dan snel op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in onze kerk en betrokken gehouden met wat ons bezighoudt.

Hieronder  vindt u de liturgie van deze dienst.

Liturgie 22 maart 2020

Orgelspel
Woord van welkom
Bemoediging en groet
Gebed

Schriftlezing  Psalm 130

Overweging

Orgelspel  Psalm 130

1    Uit diepten van ellende / roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, / ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen / tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, / red mij, o Heere, red !

3    Ik heb mijn hoop gevestigd / op God den Heer die hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, / wacht zijn verlossend woord.
Nog meer dan in de nachten / wachters het morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten / uw lichtend aangezicht.

Gebed

Mededeling diaconie:
Het tweede 40dagen project collecteren de gezamenlijke diaconieën voor: De camping Polemonium van Appie Wijma. We Collecteren hiervoor in de periode van 11 t/m 29 maart. 

Mensen die weinig geld hebben kunnen een week gratis kamperen op Polemonium in Opende, waar de eerste camping voor minima is geopend. Vanaf 24-7 zitten ze 4 weken lang vol. De camping is een initiatief van Appie Wijma, een weldoener die het zelf ook niet breed heeft maar wiens devies is: “Wat ik heb, geef ik weg”.

Wilt u een donatie geven? Dat kan, het rekeningnummer van de diaconie is NL 41RABO 0143 495 879 o.v.v. camping.

Orgelspel: Soms groet een licht van vreugde  lied 910

 1. Soms groet een licht van vreugde
  de christen als hij zingt:
  de Heer is ‘t die met vleugels
  van liefde hem omringt.
  Loopt alles ons ook tegen,
  Hij zal ons ‘t goede doen,
  Hij geeft na donk’re regen
  een mild en klaar seizoen.

Zegen

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland