23-04-2024 Ouderenkring

Op dinsdag 23 april is er weer ouderenkring in de Vredekerk. We beginnen om 15.00 uur met een kopje koffie of thee. Deze keer gaat het over “geloven in generaties”. We hebben ooit het geloof doorgekregen van onze ouders, opvoeders, (zondag)school en kerk. En hoe gaat het verder met de generatie na ons? Hoe ziet de toekomst van geloof en kerk eruit?

Onlangs verscheen het boek De toekomst van de kerk van Aarnoud van der Deijl. In dit boek beschrijft hij hoe er steeds weer geprobeerd is om met allerlei plannen kerk-zijn aantrekkelijker te maken, maar al die plannen hebben de kerk niet gered. En hoe dan verder? Genoeg aanleiding om er over van gedachten te wisselen.

Van harte welkom en graag tot ziens op 23 april.

Pier Prins

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland