23-05-2020 ’t Zandtster Festival

Op zaterdag 23 mei is er vanaf 13.00 uur op Land­goed De Camping op ’t Zandt een festival.

Er zijn diverse optredens, kinderactiviteiten, een braderie, een BBQ ….kortom voor iedereen wat te beleven!

Actuele informatie is te vinden via www.swiba.nl/festival.php

Organisatie: Hervormde wijkgemeente Maarland, Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze, Doopsgezinde Gemeente Zeerijp/Zijldijk, Vereni­ging voor Dorpsbelangen ’t Zandt, St. Welzijn & Dienstverlening, Landgoed De Camping.

Als u / jij wilt helpen op de dag zelf of bij de voor­bereiding, graag! Opgave kan bij Tjalling Huisman.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland