23-05-2020 ’t Zandtster Festival

Op zaterdag 23 mei is er vanaf 13.00 uur op Land­goed De Camping op ’t Zandt een festival.

Er zijn diverse optredens, kinderactiviteiten, een braderie, een BBQ ….kortom voor iedereen wat te beleven!

Actuele informatie is te vinden via www.swiba.nl/festival.php

Organisatie: Hervormde wijkgemeente Maarland, Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze, Doopsgezinde Gemeente Zeerijp/Zijldijk, Vereni­ging voor Dorpsbelangen ’t Zandt, St. Welzijn & Dienstverlening, Landgoed De Camping.

Als u / jij wilt helpen op de dag zelf of bij de voor­bereiding, graag! Opgave kan bij Tjalling Huisman.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland