23 april collecte Hongersnood in Afrika

Help Slachtoffers hongersnood
De komende zes maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in ZuidSoedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5,5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend.

ZuidSoedan
Een gedeelte van ZuidSoedan is al tot hongersnoodgebied verklaard door de regering en de VN. Honderdduizend inwoners van het door geweld en extreme droogte geteisterde land dreigen van de honger te sterven als ze niet snel worden geholpen.

Verder speelt de klimaatproblematiek en de interne onrust een rol.  Door de voortdurende conflicten is de huidige regering van dit jonge land niet in staat om een stabiele situatie te creëren voor de bevolking. De ramp in ZuidSoedan is met name een menselijke ramp door de combinatie van gewelddadige conflicten en hulpverleners die het land niet goed kunnen bereiken. Ook blijven de akkers deels onbewerkt door de conflicten, en is er onvoldoende oogst om te overleven.        

Sterk stijgende voedselprijzen
Niet alleen worden de inwoners opgejaagd door geweld, ook de voedselprijzen zijn in bepaalde delen door de grote schaarste vertienvoudigd in vergelijking met vorig jaar. Hierdoor kunnen gezinnen geen voedsel meer kopen. Veel mensen slaan op de vlucht en trekken naar omliggende landen zoals NoordUganda en Ethiopië.

Vluchtelingenkampen overvol
Medewerkers van ACT in NoordUganda zien elke week meer vluchtelingen uit ZuidSoedan de grens over trekken. Gemiddeld komen er zo’n 3000 vluchtelingen bij per week. “We proberen alle vluchtelingen uit ZuidSoedan van onderdak, water en sanitaire voorzieningen te voorzien. Maar met deze aantallen kunnen we het niet bijhouden. We hebben veel meer noodhulpmiddelen nodig om deze mensen te helpen”.

Ook in Ethiopië, NoordoostNigeria, Somalië en Jemen zijn vergelijkbare situaties. De geboden noodhulp van 3,5 miljoen en zou veel en veel groter moeten zijn. ICCO & Kerk in Actie besteden het geld aan onderstaande projecten, maar dat is bij lange na niet voldoende.

Feiten                                                           

 • Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
 • Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen
 • Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt
 • Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is
 • Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere ZuidSoedan, Nigeria, en Ethiopië. Maar meer hulp is hard nodig!

 Kerk in Actie maakt de volgende hulp mogelijk:

 • Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen
 • Voedselpakketten (granen, bonen, peulvruchten en olie) leveren aan in totaal 22933 mensen. 
 • Voedingssupplementen voor 4717 ondervoede kinderen en 2966 zwangere vrouwen.
 • Het geven van nieuw vee aan 1910 boerengezinnen (5230 geiten en 500 koeien), zodat boeren weer zelfvoorzienend zijn.
 • Het ondersteunen van de landbouw door het uitdelen van landbouwgereedschap aan 665 boerengezinnen (bestaande uit 3325 mensen), verbeterde zaden aan 1737 gezinnen (8685 mensen), en het geven van landbouwtraining aan 620 gezinnen (3100 mensen). Dakloze en gevluchte mensen voorzien van eten, onderdak, kleding en sanitaire voorzieningen.
 • Toegang tot drinkwater voor 12.000 mensen door watertrucking naar scholen (1900 leerlingen), herstel van waterputten en bouw nieuwe ondergrondse wateropslagplaatsen.
 • Waterbronnen herstellen zodat er weer schoon drinkwater is.
 • Trainen van leden van watercommissies, zodat de mensen daar beter met de watervoorraad omgaan.
 • Voorlichting over hygiëne en water aan 4150 mensen
 • Het rampenpreventieprogramma laten doorlopen. Kerk in Actie heeft al jaren een rampenpreventieprogramma  lopen.
 • Hiermee bereidt zij mensen voor op rampen en zijn zij getraind om risico’s te verkleinen.
 • Medische hulp verstrekken aan kwetsbare groepen als ouderen, kinderen en zwangere vrouwen.
 • Terugkeer naar eigen land mogelijk maken door wederopbouw en ramppreventielessen

Steun dit werk van noodhulp in OostAfrika. Alvast hartelijk dank.
Op zondag 23 april a.s. willen we voor dit doel collecteren.
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar bankrekening: NL41RABO0143495879 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Loppersum, o.v.v. Noodhulp Afrika of NL60NSB0901874329 t.n.v Ned. Hervormde Gemeente Maarland te Loppersum. o.v.v. Noodhulp Afrika.         

Voor meer informatie kijk op de site van Kerk in actie. Klik hier

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland