24-01-2019 Week van gebed voor eenheid

Ook dit jaar organiseren wij als kerken van Loppersum op donderdag 24 januari weer een avond van bezinning en gebed in het kader van de Week van Gebed. Net als de afgelopen jaren komen we samen in het Dorpshuis in Loppersum. We zitten dit keer in de achterzaal. Vanaf 19.00 uur staat koffie en thee klaar. Om 19.30 uur begint een liturgie van ongeveer drie kwartier, waarin we samen zingen, uit de Bijbel lezen en bidden. Uit iedere gemeente zal de voorganger iets vertellen naar aanleiding van het thema: Recht voor ogen.

Dat thema is gekozen door de kerken in Indonesië. Zij vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit.

Graag nodigen wij u / jullie allen uit om de ander deze avond te ontmoeten.

Ds. Christiaan Kanis, Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, Wiebrand van Weerden, Waardevol Leven Gemeente, ds. Marco Roepers, PKN wijkgemeente Vredekerk, ds. Tjalling Huisman, PKN wijkgemeente Maarland

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland