25-02-2020 Pannenkoeken eten

Pannenkoeken eten

De veertigdagentijd is de periode die begint op Aswoensdag, als voorbereiding op het Paasfeest. Tijdens deze 40 dagen mochten gelovigen vroeger geen eieren, melk of olie eten (de vastentijd). Het was natuurlijk jammer om de eieren, melk en olie weg te gooien, daarom werden er op de dinsdagavond ervoor pannenkoeken gebakken. De gezamenlijke diaconieën nodigen iedereen uit om deze traditie in ere te houden.

We organiseren dit op dinsdag 25 februari 2020 om 18.00 uur in de Vredekerk.

U kunt zich opgeven via intekenlijsten achterin in de kerk, tijdens alle diensten op 16 en 23 februari. U mag ook  eenmail sturen naar: pannenkoeken@pknvredekerkmaarland.nl

Wij zijn ook op zoek naar mensen die pannenkoeken willen bakken en deze warm mee willen nemen. U kunt op de intekenlijst aangeven of u wilt helpen met bakken.

We zien u graag op 25 februari! Wilt u uw eigen bord en bestek meenemen? Er zal tijdens de maaltijd een collecte worden gehouden voor stichting ‘Kinderen in de knel’.

De gezamenlijke diaconieën

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland