25-03-2024 Workshop werkplannen maken

Tijdens de afgelopen gemeentevergadering stelde de kerkenraad de vraag aan alle colleges en commissies om een eigen werkplan te maken voor het komende jaar, waarin de twee gekozen speerpunten verwerkt worden.

De gekozen speerpunten zijn:

Het samengroeien naar één gemeente. Zowel als geloofsgemeenschap als in organisatievormen.

Ontmoeting. Bijeenkomsten organiseren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten rondom geloof en bezieling door naar elkaar te luisteren, met elkaar te praten, of door gezamenlijk ‘iets’ te doen.

Een werkplan wordt op afgesproken momenten geëvalueerd en zo nodig aangepast of bijgesteld. Er kunnen jaarlijks nieuwe speerpunten gekozen worden en daarbij nieuwe werkplannen worden geschreven.

In een werkplan geef je duidelijk aan wat je doelen zijn en welke werkzaamheden moeten plaatsvinden om die te bereiken.

Nu is het maken van een werkplan niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom nodigen we jullie allen uit voor de Workshop werkplannen maken, en wel op maandag 25 maart om 19.30 uur in de Vredekerk. Er is een handig format beschikbaar. De avond is bedoeld om jullie op weg te helpen zodat jullie zelf verder kunnen.

Om optimaal te profiteren van deze aftrap voor het maken van werkplannen is het handig als zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn!

Opgave graag bij Gerda

of Regina

Namens het Aanstuurplougje,
Gerda Potze en Regina Feitsma

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland