Toekomstige evenementen

 1. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 2. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 3. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 4. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 5. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 6. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 7. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30
 8. Zoektocht in het Marcus evangelie

  23 januari 19:30
 9. Kerkenraad wijk Vredekerk

  23 januari 19:30
 10. Kerkdienst Jacobuskerk

  26 januari 09:30

26-01-2020 Kerkdienst Vredekerk m.m.v. Christelijk Mannenkoor Appingedam

Medewerking Christelijk Mannenkoor Appingedam op 26 januari

Nico Dijkman

Op zondag 26 januari  zal het Christelijk Mannenkoor Appingedam o.l.v. Nico Dijkman zijn medewerking verlenen aan de dienst in de Vredekerk. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Jan Beukema. De voorganger is ds. Marco Roepers en de dienst begint om 9.30 uur. In de dienst zullen Johannes de Heer liederen gezongen worden en psalmen in de oude berijming. U bent allemaal van harte welkom!

Commissie Eredienst wijk Vredekerk

 

 

Bijbelvers van de dag

Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.