26-05-2019 19:00 uur Regiodienst in de Vredekerk

Het  initiatief van twee jongeren uit ’t Zandt krijgt een vervolg!

Voor de tweede keer organiseren zij een Regiodienst.

Gerrit Lolkema  komt  spreken over het thema: ‘Waar ben je?’ Gerrit  is pastor  bij de Christengemeente Buitenpost. 

Muzikale begeleiding van deze avond is in handen van Laurens en Ellen. U bent allemaal van harte uitgenodigd en neem vooral veel mensen jong en oud(-er)  uit uw omgeving mee.  Hopelijk is de kerk weer net zo vol als de eerste keer!

De dienst begint om 19.00 u.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland