31-01-2021 Diaconie collecte voor Sirkelslag

Sirkelslag: interactief bijbelspel

Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof. Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Via online verbindingen strijden ze tegen groepen in andere plaatsen om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

Steun het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Maak uw bijdrage over op NL 41 RABO 0143.495.879 t.n.v. diaconie gereformeerde kerk Loppersum o.v.v. Sirkelslag.

Meer informatie kerkinactie.nl/collecte

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

Hartelijk dank!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland