31 oktober 2020 Inzameling kleding

Ook dit jaar willen wij kleding inzamelen voor het Leger des Heils. U kunt zakken met kleding inleveren op zaterdag 31 oktober bij Henk Beukema, Wirdumerweg 15 te Loppersum. Ook kapotte kleding, lakens, schoenen e.d. kunnen ingeleverd worden. Eventueel kan de kleding ook nog bij u thuis opgehaald worden. U kunt hiervoor contact opnemen met Henk Beukema, tel. 571746.

Namens de gezamenlijke diaconieën.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland