40dagen tijd kalender

De veertigdagentijdkalender 2016. Wij hopen dat het in de
huizen gebruikt gaat worden als een herkenbaar instrument dat ons
eraan herinnert dat we op weg gaan met onze Heer en Heiland Jezus
Christus (of dat Hij juist met ons op weg is).

Bijbelvers van de dag

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.

Nieuwsbrief Vredekerk