40dagenproject van de diaconie

40dagentijdAfbeeldingsresultaat voor kerk in actie

 

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Ieder jaar wordt er door Kerk in Actie een thema gekozen en staan er zes projecten centraal. Dit jaar is het thema ‘Open je handen’.

 
40dagen project 2015 1Open uw handen en kijk eens aandachtig naar wat u hebt. Wat kunt u delen? Wij, diaconie van wijk Maarland en Loppersum, hebben hier 2 projecten uitgekozen, nml:

  • Hetvakantiebureau.nl, partner van Kerk in Actie, organiseert jaarlijks zo’n 60 vakantieweken voor 2500 mensen, die niet meer zo makkelijk alleen op vakantie kunnen gaan. Meestal zijn dit ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Dankzij Het Vakantiebureau.nl kunnen ze genieten van een week met volop rust en aandacht. Maar ook mantelzorgers kunnen tijdens deze vakantieweken ontspannen, omdat ze even ontlast worden van zorg. Voor hen is een week ertussenuit geen luxe, maar broodnodig.
  • De kerk in het district Mymensingh (MCCP) in Bangladesh heeft zeven jaar geleden de hulp ingeroepen van de Taizébroeders om de jonge Baptistenkerkjes te ondersteunen. MCCP, al jaren lang ondersteund door Kerk in Actie, bieden hulp in de vorm van trainingen maar ook leningen en microkredieten aan gemeenteleden om hun inkomen te vergroten. Ze kunnen bijvoorbeeld zelf groenten verbouwen of ze krijgen naailes om zelf voor inkomen te zorgen. Zo kunnen ze een leven leiden boven de armoedegrens.

Open uw handen en geef aan deze collecte! Bedankt!
40dagen project 2015 2

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland