40dagenproject van Kinderdienst en Diaconie

Veertigdagentijd  Veertigdagenproject

40dagen project2014Op Aswoensdag (5 maart) begint de Veertigdagentijd. Veertig dagen van inkeer en bezinning. Veertig dagen van stilstaan bij het lijden van Jezus en stilstaan bij het lijden in onze wereld. Veertig dagen van bezinning over je eigen leven. Vasten, je van iets onthouden dat je normaal wel doet of iets niet eten wat je anders wel eet, kan je helpen om tot bezinning te komen. Vandaar dat de Veertigdagentijd ook wel Vastentijd wordt genoemd. Overigens tellen de zondagen niet mee, om tot veertig te tellen. Want elke zondag is de eerste dag van de week, elke zondag is herinnering aan en vooruitwijzing naar Pasen.

Ook dit jaar is er weer een Veertigdagenproject van Kinderdienst en Diaconie: De Kindernevendienst: Zoek de stilte
(http://www.kerkinactie.nl/40dagentijd/)

Deze veertigdagentijd gaan we met de kinderen op zoek naar stilte. We lezen verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Er klinkt rumoer bij zijn intocht in Jeruzalem, maar Jezus zoekt ook de stilte van de tempel. Ook in ons leven zijn er plaatsen en momenten waarop je de stilte kunt vinden. Wat gebeurt er als je helemaal stil wordt?

De projectverbeelding van deze periode bestaat uit een grote poster van een kerkraam. Elke week wordt een stuk van het kerkraam ingevuld met een afbeelding van het verhaal waarover we het die week zullen hebben tijdens de kindernevendienst. Door de verhalen heen breekt het licht van Pasen steeds meer door.

De Kindernevendienst: Zoek de stilte

Deze veertigdagentijd gaan we met de kinderen op zoek naar stilte. We lezen verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Er klinkt rumoer bij zijn intocht in Jeruzalem, maar Jezus zoekt ook de stilte van de tempel. Ook in ons leven zijn er plaatsen en momenten waarop je de stilte kunt vinden. Wat gebeurt er als je helemaal stil wordt?

De projectverbeelding van deze periode bestaat uit een grote poster van een kerkraam. Elke week wordt een stuk van het kerkraam ingevuld met een afbeelding van het verhaal waarover we het die week zullen hebben tijdens de kindernevendienst. Door de verhalen heen breekt het licht van Pasen steeds meer door.

 De Diaconie:

Zoek de stilte  ontdek wat je beweegt

Dit thema staat centraal in de 40dagentijdcampagne van kerk in Actie. Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. We bezinnen ons op het leven. Maar ook hoe we met onze medemens omgaan. Hulp aan de medemens, waar ook ter wereld staat centraal in de 40dagentijdprojecten van Kerk in Actie. We hebben drie projecten uitgekozen die we gaan steunen.

Het 1e project: Sta stil bij ouderen in Moldavië.
Honger en eenzaamheid zijn een serieuze bedreiging voor ouderen in Moldavië, het armste land van Europa. Het pensioen dat ze ontvangen is niet genoeg om van rond te komen. Bethania, partnerorganisatie van Kerk in Actie ziet om naar deze mensen. Ze verzorgt warme maaltijden, vaak de enige maaltijd op de dag. Ook heeft Bethania een dagcentrum opgezet waar de ouderen terecht kunnen voor medische zorg, sociaal contact en hulp bij allerlei problemen. Dankzij het dagcentrum weten de ouderen elkaar ook te vinden. Bij ziekte zoeken ze elkaar thuis op en christelijke feestdagen vieren ze samen.

Het 2e project: Sta stil bij arme boeren in Myanmar.
In Myanmar (het voormalige Birma) leeft nog steeds een derde deel van het 53 miljoen inwoners tellende land onder de armoedegrens. Voor veel boeren is het moeilijk voldoende rijst te verbouwen om in het eigen onderhoud te voorzien. Daarom is World Concern, partner van Kerk in Actie gestart met een rijstbank. Mensen kunnen rijst lenen maar ook pootgoed. Voorheen waren ze aangewezen op lokale geldschieters die enorme rentes vroegen. Velen kwamen zo diep in de schulden terecht. Dat is nu voorbij. World Concern heeft zich ten doel gesteld om in samenwerking met de lokale kerken, vierhonderd boerengezinnen financieel onafhankelijk te maken.

Het 3e project: Sta stil bij eenzaamheid op straat.
Op straat leven betekent constant bezig zijn met overleven. Daar komt bij dat je nauwelijks contact hebt met andere mensen. De diaconie in Amsterdam voorziet met haar straatpastoraat in die behoefte. Straatpastor Mariska Putters zoekt daklozen op in de stad, gevangenis of in het ziekenhuis. Eigen initiatieven worden ondersteund, zoals een daklozenkoor dat regelmatig optreedt in een kerkdienst. In Wageningen opende de diaconie het inloopcentrum “Markt 17”. Dankzij het inloopcentrum hebben mensen met een klein sociaal netwerk een plek waar ze in contact kunnen komen met anderen.

Inzamelingen:
Op zondag 9, 16 en 23 maart collecteren we voor het eerste project. Op zondag 30 maart en 6 april collecteren we voor het tweede project. Op zondag 13 april, Witte Donderdag 17 april en Eerste Paasdag collecteren we voor het derde project.

De leiding Kindernevendienst en de gezamenlijke diaconieën.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland