7 mei pelgrimage door het aardgaswingebied

Zondag 7 mei wordt er een pelgrimage gehouden door het aardgaswingebied in Groningen. Vanuit verschillende plaatsen gaan groepen te voet en op de fiets op weg naar Bedum, de bedevaartsplaats van de Heilige Walfridus, die bijgedragen heeft aan het bewoonbaar maken van het Groningerland.

Deze pelgrimage wordt georganiseerd door de provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe en het Platform Kerk en Aardbeving, in samenwerking met de Stichting Pelgrimeren in Groningen.

De bedoeling van de pelgrimage is om aandacht te schenken aan de huidige problematiek van de bewoners van dit oude cultuurland. We willen oog hebben voor de schoonheid en de waarde van het gebied. Eeuwenlang hebben mensen hier geleefd en geloofd, en het landschap mede vorm gegeven. Hoe kunnen wij daar vandaag aan bijdragen? Hoe hebben wij oog voor het kwetsbare van mens en schepping? Vragen die we onderweg, al pelgrimerend, delen met elkaar.

Aan het einde van de middag zal om 16.30 uur in de Maranathakerk in Bedum een afsluitende bijeenkomst worden gehouden met een korte vesper.

Noordoost-Groningen is een eeuwenoud cultuurgebied. De wierden en kerken en andere landschapselementen verbinden ons daar met het werk van vele vorige generaties om het land te bewonen. En ook de oude verhalen getuigen daarvan. De legende van Sint Walfridus vertelt van een ontginner die op weg naar de kerk is omgebracht door Noormannen. Bedum werd daardoor een belangrijk bedevaartsoord.

Tijdens deze pelgrimage wordt het landschap in een theologisch perspectief geplaatst. Walfridus wordt in een breder kader gezet. De kloosters hebben namelijk ook veel bijgedragen aan de bewoonbaarheid van Noordoost-Groningen door de ontginningen en de aanleg van dijken. De bekende spreuk uit het kloosterleven “Bid en werk” heeft hier ook alles mee te maken. En dat heeft weer verband met de cultuuropdracht uit Genesis om de aarde te bewerken en bewaren. Wat betekent dat alles in het licht van de aardbevingsproblematiek? Hoe gaan we om met de aarde: plaatselijk en globaal? Wat is de kerkelijke inzet hierbij. Genoeg om ons tijdens de wandeling over te bezinnen en van te genieten.]

Iedereen die belangstelling heeft en zich betrokken voelt, kan meedoen. Aanmelden kan bij de aangegeven contactpersoon.

Voor de wandeling:

  • vanuit Loppersum (ong. 14 km), vertrek bij de voet van de Lopster Toren om 13.00 uur. Aanmelden bij Regina Feitsma: hjm.feitsma@wxs.nl
  • vanuit Winsum (ong. 10 km), vertrek vanaf station NS om 13.45 uur.  Aanmelden via info@pgwh.nl
  • vanuit Middelstum (ong. 10 km), vertrek bij Hippolytuskerk om 14.00 uur. Aanmelden via m.langenburg@gmail.com
  • vanuit Groningen (ong. 12 km),  vertrek vanaf de Nieuwe Kerk om 13.30 uur Aanmelden via pelgrimagegroningenbedum@gmail.com

Voor de fietstocht (ong. 30 km):

  • vertrek vanaf Kerk te Farmsum om 13.00 uur
    Opstapplaatsen:
  • 13.30 uur Kabzeël Dijkstraat, Appingedam,
  • 14.00 uur Garrelsweer kerk PKN,
  • 14.30 uur Kloosterkerk Ten Boer.

Aanmelden bij Marco Roepers: marco@roepers.net / 0596-572929

Voor algemene informatie:
Marco Roepers: marco@roepers.net (platform Kerk en Aardbeving)
Bert Altena: bert.altena@hetnet.nl (Provinciale Raad van Kerken Groningen – Drenthe)

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland