8 februari Oud papier

Het oud papier wordt opgehaald op 8 februari.
bijrijder: J. Nanninga
08.30 – 11.00 uur A. Broekhuizen en J. Hoogstra
11.00 – 13.30 uur Robert en Wouter Winter

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland