8 januari 2022 Oud papier

Oud papier
Het oud papier wordt opgehaald op  8 januari 2022. Het inzamelen start om 13.30 u ’s middags. Dit om logistieke redenen bij Virol. Alle lopers starten dan om 13.30 uur en er komen twee perskrakers tegelijk.

Bijrijder 1: I. van der Ploeg
Bijrijder 2: nog niet bekend

Lopers: G. J.Voshart, M.Nienhuis, A.Voshart en J. Stoter jr.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland