9 november: Gemeentevergadering

De kerkenraden van onze beide gemeenten nodigen alle gemeenteleden van harte uit voor een gemeentevergadering op 9 november 2023.

De gemeentevergadering zal plaatsvinden in de Vredekerk en begint om 19.30 uur.

Na de opening door de kerkenraden zal door het aanstuurplougje inhoud worden gegeven aan deze gemeentevergadering.

Eerst zal de stand van zaken uit de doeken worden gedaan: waar staan we nu en wat is er nodig om verder te gaan. Vervolgens zal het nodige worden verteld over gemeentegrenzen. Het zal hierbij vooral gaan over Westeremden. Dat ‘grondgebied’ hebben we gemeen met de Protestantse Gemeente te Westeremden en omdat de landelijke kerk heeft bepaald dat er binnen een afgebakend gebied maar één protestantse gemeente mag zijn, valt er dus wat te bepraten. Verder zal de plaatselijke regeling van de nieuwe gemeente worden toegelicht en iedereen wordt uitgenodigd om daarover een mening te geven. En een nieuwe naam van de nieuwe gemeente zal worden voorgesteld en de grote vraag is natuurlijk: wat vindt u ervan?

En dán is er koffie.

Na de koffie willen we onder leiding van Tineke Klei gezamenlijk aan de slag met het beleidsplan voor en van de nieuwe gemeente.

En dán, na de sluiting door de kerkenraden, is het tijd voor een hapje en een drankje.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland