Aanmelden nieuwsbrief wijk Maarland

Wil je de nieuwsbrief van wijk Maarland ontvangen? Dan graag een verzoek hervormdegemeentemaarland@planet.nl., met het verzoek dat je wilt worden opgenomen in de mailinglijst.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland