Aanspreekpunt collectes wijk Vredekerk

Daar er steeds onduidelijkheden zijn, omtrent de bestemming van de zondagse collecte, heeft de Dia­conie een vast aanspreekpunt aangesteld. Hier kunt u met alle vragen, opmerkingen, wijzi­gingen enz. terecht. Hij zal zorgen dat er iedere 2 maanden een opgave komt, waar de collectes voor de eerst volgende maanden voor bestemd zijn. Zo lang de diensten op deze manier worden gehou­den, is er geen deur collecte.

Marten Haak heeft deze taak op zich genomen. Hij is te bereiken via telefoon 06-20463296 of mail mhaak@ziggo.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland