Actie Kerkbalans wijk Maarland

Actie Kerkbalans 2017: Mijn kerk verbindt.

 Aan de leden van de wijkgemeente Maarland.

Binnenkort zult u van ons een bericht ontvangen met het verzoek uw vrijwillige bijdrage te bepalen voor het jaar 2017. Hierin staat hoe de kerkelijke gemeente haar predikantsplaats denkt te kunnen financieren. Dit is gedaan naar aanleiding van een plan. Dit plan of Beleidsplan is voorlopig en zal door de kerkenraad moeten worden vastgesteld. Uiteraard zullen de gemeenteleden hierin worden gekend.

De kerkenraad heeft voor de jaren 2017 tot en met 2020 zo’n Beleidsplan moeten maken. In dit plan staat of de gemeente de komende jaren haar predikantsplaats kan behouden, of dat over niet al te lange tijd er slechts nog ruimte is voor een parttime predikant. De kerkrentmeesters hebben vastgesteld dat een volledige predikantsplaats 4 tot 8 jaar kan worden gegarandeerd.

Hoe denken zij dit te kunnen financieren?

In 2012, toen het eerste beleidsplan werd opgesteld, twijfelde men eraan of wij een volledige predikantsplaats konden blijven bekostigen. Vooral het probleem van de vele gebouwen speelde toen een grote rol. Er waren toen vier kerkgebouwen, drie pastorieën en twee verenigingsgebouwen die voor problemen zorgden en wel  op het gebied van onderhoud en exploitatie. In de loop der jaren zijn drie kerkgebouwen ( Zeerijp, ‘t Zandt en Leermens ) overgedragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken, terwijl één pastorie (Loppersum) verkocht is aan de burgerlijke gemeente. In dit jaar of begin 2018 zal de kerk van Loppersum aan bovengenoemde stichting worden overgedragen. De pastorie en het verenigingsgebouw van Leermens zullen over niet al te lange tijd te koop worden aangeboden. Veel van deze plannen staan in het nieuwe Beleidsplan en zullen op een gemeenteavond aan de leden van onze gemeente worden gepresenteerd. Deze avond staat gepland voor maandag 27 februari 2017.

Om een predikantsplaats tegenwoordig in stand te houden is geld nodig. We proberen dit te financieren uit de opbrengst door het verpachten van landerijen, renten, collecten en het verhuren van gebouwen en wat ook heel belangrijk is, is het verwerven van gelden middels Actie Kerkbalans. Daarom doen wij een beroep op u om de kerkelijke gemeente Maarland ook dit jaar weer ruimhartig financieel te steunen. De afgelopen jaren heeft u ons daarin niet teleurgesteld. Wij hebben er daarom ook dit jaar alle vertrouwen in dat deze actie zal slagen.

Onze gemeente  heeft vaak, ook op financieel gebied, een bindende rol gespeeld. Het motto van Actie Kerkbalans is dit jaar dan ook: Mijn kerk verbindt.

De kerkrentmeesters van de wijkgemeente Maarland.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland