Actie voor de Turkana’s / Kenia

In maart 2013 heeft de stichting “Africa Contact” te Loppersum de noodklok geluid voor de Turkana’s in Kapedo/Lomelo, een semi woestijngebied ± 100 km ten noorden van Lake Baringo. Door een hevige storm en een brand zijn een school en een eenvoudige apotheek verwoest en 16 onderkomens, hutjes, zijn door brand verwoest.

Hierdoor moesten ongeveer 50 mensen het stellen zonder onderdak. De kinderen kregen onderwijs in de open lucht. Dit is een probleem als het erg heet is of wanneer het hard regent.

We zijn nu een jaar verder. De noodkreet van de stichting heeft geleid tot daadwerkelijke hulp. Velen waren begaan met het lot van deze mensen – onze verre naasten. Door de ontvangen giften wonen inmiddels 10 gezinnen in een nieuw huisje, waarvan ze alleen maar hebben kunnen dromen. “Wat een zegen”! De 6 andere gezinnen die nog moeten wachten, waren erg sneu maar hebben er begrip voor dat ook onze middelen beperkt zijn. Graag willen we ook deze mensen helpen, kosten plm. € 2.500,.

De school is inmiddels met behulp van de regering en medewerking van de plaatselijke bevolking weer opgeknapt.

Om deze mensen ook enigszins structureel te kunnen helpen, willen we graag een “posho mill” aanschaffen. Dit is een molen om mais te malen. De molen is van groot belang omdat mais het hoofdvoedsel is. Nu moeten de mensen hiervoor naar Kapedo en transport is heel moeilijk en duur. Met de aanschaf van een dergelijke molen hebben 8.000 mensen baat. De prijs van de molen is circa € 3.500,.

Om in de noden van deze mensen te voorzien, zoekt de stichting hulp. Dit kan door een gift, maar ook nieuwe donateurs (voor een vast inkomen) zijn van harte welkom.

Indien u meer wilt zien of horen, zijn wij graag bereid een lezing te verzorgen met behulp van een beamer.

Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekeningnummer NL95Rabo 0133548236 t.n.v. de St. Africa Contact Loppersum.

Wij voldoen aan de voorwaarden van de ANBI, zodat uw gift aftrekbaar is van de belasting.

 

Namens de Stichting,

Clara Slager

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland