Gespreksgroepen en Leerhuizen

Vredekerk-Maarland

 

Spijk-Losdorp

’t Zandt-Godlinze

Vredekerk – Maarland

Een gesprekskring in het najaar van 2021

Waarom zou je eigenlijk naar de kerk gaan?

Corona heeft veel verdriet gebracht, ergernis, eenzaamheid. Door de Corona-maatregelen hebben we sinds lange tijd niet meer als gemeente in de normale vertrouwde kerkdienst samen kunnen komen. Zoals het nu, zomer 2021, lijkt,  zal dat voorlopig ook niet kunnen. Dat roept de vraag op hoe we het gemeente-zijn op deze manier hebben ervaren. Hebben we dit fysiek samenzijn erg gemist en waarom dan? Of is er toch een soort gewenning opgetreden en missen we het niet zo erg? Waarom dan niet?
Dan zijn er ook nog mensen, die al langer gewend zijn om niet naar de kerk te gaan. Hoe beleven zij dit? Missen zij het? Of niet?

Genoeg vragen, die heel belangrijk zijn voor ons gemeente-zijn, om ons samen over te bezinnen.  In drie samenkomsten willen we samen over deze vragen denken en spreken, en wel op de donderdagen 21 oktober en 4 en 18 november, van half 8 tot half 10.
Plaats: een zaal van de Vredekerk in Loppersum, Burgemeester van de Munnikstraat.

Informatie hierover en opgave voor meedoen kan bij:
Henny Meerman, Fruitlaan 51, 572257, hennymeerman@gmail.com
Gerda Fikkema, Tuinbouwstraat 1, 572297,  abertengerda@gmail.com
Bertus Huizing, Kersenlaan 14, 571575, lhuizing14@hetnet.nl
Riet Bons-Storm, Wadden 4, 574111, bonstorm@hetnet.nl

Gespreksgroep Wiemersheerd

Dit jaar ging de Gespreksgroep Wiemersheerd van start op vrijdag 3 september. We spreken tijdens deze bijeenkomsten met elkaar over geloof en het leven. We beginnen om 10:30 uur met een kopje koffie en gaan dan met elkaar in gesprek tot ongeveer 11:15 uur. De groep staat onder leiding van een predikant. De eerste serie van 4 keer wordt geleid door ds. Roepers waarna ds. van den Bor het over neemt.

De volgende keren zijn op:

  • vrijdag 1 oktober
  • vrijdag 5 november
  • vrijdag 3 december

Er zijn ook deelnemers van buiten Wiemersheerd aanwezig. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom.

Johannesleeskring

De Johannesleeskring is een groep gemeenteleden die samen met ds. Roepers de geheimenissen van het Johannesevangelie beter wil doorgronden. Het evangelie heeft iets geheimzinnigs en vaak staat er meer dan er op het eerste gezicht lijkt te staan. Door heel nauwkeurig te lezen willen wij deze verborgen betekenissen op het spoor komen.   Dit seizoen is onze eerste bijeenkomst op donderdag 4 oktober om 20:00 uur  bij Ad en Riet Bakker.

Spiegelgesprek in het najaar

Guus Labooy heeft een boekje geschreven: ‘Christelijk geloof voor eeuwige beginners’.
Labooy is predikant. Hij studeerde medicijnen, werkte als basisarts in de psychiatrie, kwam tijdens zijn studie tot geloof, ging vervolgens theologie studeren en promoveerde op een onderwerk over wetenschap en geloof.

Volgens de achterflap past zijn boekje bij zoekers en bij christenen die hun geloof willen verdiepen. Door de ogen van mensen die, niet als hijzelf, niet  met het geloof zijn opgevoed beschrijft 12 centrale thema’s van het christelijk geloof.

Op drie avonden willen we het boekje als een spiegel in handen nemen: door in het boekje te kijken, kunnen we zien waar wij zelf staan. Herkennen wij ons in het beeld of (helemaal!) niet? De aardigheid van de bijeenkomsten is dat we daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan.

Wanneer:                          28 oktober, 25 november en 16 december
Tijd:                                    20.00 tot 21.30 uur
Waar:                                 Elthato, Zeerijp

Info en opgave (vóór 1 oktober):  
André van den Bor (pasteriep@outlook.com of 06-53672710)

Trouwmakring

Trouw is een dagblad. Velen lezen deze krant al jáááren met veel plezier. Anderen ergeren zich soms groen en geel aan dit blad. Soms geeft het wereldnieuws stof te nadenken. Een andere keer kan een opiniërend artikel je hart flink te keer doen laten gaan.

De clou van deze Trouwmakring is om met behulp van een aperitiefje en een eenvoudige maaltijd met elkaar van gedachten te wisselen over slechts een paar actuele onderwerpen uit dit (of een ander) nieuwsblad. En waarbij ook de vraag kan klinken om een relatie te leggen tot dat wat je gelooft. Kortom: interessant en aangenaam!

 

Wanneer:                          10 oktober 2021
Tijd:                                    17.30 tot 20.30 uur
Waar:                                 Riepsterpastorie

Infomatie en opgave (vóór 1 oktober) bij André van den Bor (pasteriep@outlook.com of 06-53672710)

Kapstokgesprek in het voorjaar

Sam Janse heeft samen met anderen een boekje geschreven over het goede leven.

De auteurs verbinden vragen als ‘wat moeten we doen?’ met Bijbelgedeelten en met actuele vraagstukken over de zorg voor de schepping, mens, dier en plant. Dit komt onder meer tot uitdrukking met verhalen van een aantal ‘groene Nederlanders’.

Op drie avonden willen we het boekje als kapstok gebruiken. We gaan met elkaar in gesprek over het boekje maar willen gaandeweg vooral onze eigen positie (her)ontdekken en versterken.

Wanneer:                          10 februari, 3 en 24 maart
Tijd:                                    20.00 tot 21.30 uur
Waar:                                 Riepsterpastorie

Info en opgave (vóór 1 februari) bij André van den Bor (pasteriep@outlook.com of 06-53672710)

Mediteren in Advent

Mediteren. Contempleren. Bidden. Woorden die dikwijls door elkaar heen worden gebruikt. Belangrijker dan de woordkeuze is het verlangen dat achter deze woorden schuilgaat.

 

 

Bidden is iets aparts.
Bidden is iets wat je kunt leren.
En met een blik op de wereldkerk: er is niet één manier van bidden.
Of we nu veel of weinig bidden, we praten er met elkaar (bijna) nooit over.

Hoe dit verder ook is: op vier avonden in Advent is er gelegenheid tot meditatief gebed.

Het meditatief gebed bestaat uit 3 elementen: een kerntekst, 20 minuten stilte, gezongen Onze Vader.

Wie wil kan na afloop een kop koffie drinken.

Wie meer informatie wil over meditatief bidden of vragen heeft over deze avonden: bel of mail.

Wanneer:                          28 november en 5, 12, 19 december
Tijd:                                     19.00 tot 19.30 uur
Waar:                                 Petrus & Pauluskerk

Info en opgave (vóór 1 oktober) bij André van den Bor (pasteriep@outlook.com of 06-53672710)

 Spijk-Losdorp

Middaggebed

Eens in de maand is er op donderdag om 13.30 uur een middaggebed in Elim in Spijk. Een kort moment om samen midden in de week even stil te staan. Om ruimte te maken voor God, te lezen uit de Bijbel en samen te bidden voor wat er speelt. U/jij bent van harte welkom.

Dit najaar zijn de data:

  • 23 september
  • 14 oktober
  • 11 november
  • 9 december

Vrouwengespreksgroep

In de vrouwengespreksgroep gaan vrouwen samen in gesprek over de Bijbel en over geloof. Het is een waardevolle manier om elkaar te ontmoeten en te bemoedigen. Als u/jij hier meer over wilt weten, kunt u contact opnemen met Gerda Wiersema (pietengerdawiersema@gmail.com, 0596-591727) of Grietje Blokzijl (g.blokzijl-veldman@home.nl, 0596-591730).

’t Zandt-Godlinze

Bijbelstudie-gespreksgroep: ONTMOETINGEN MET JEZUS

We willen dit komend seizoen weer starten met Bijbelstudie. De opzet zal anders worden: we zullen het nu meer zelf en met elkaar moeten doen.  En we denken hiervoor goed materiaal ter ondersteuning te hebben gevonden bij het Evangelisch Werkverband. Op de website van het Evangelisch Werkverband kunt u het materiaal bekijken.

Van de Website:
“Het thema voor dit jaar is: ONTMOETINGEN MET JEZUS. 15 thema’s voor geloofsgesprek. Gezien, geraakt en geroepen in de ontmoeting met Jezus. In de ontmoeting met Jezus kun je iets belangrijks ontdekken: Er is er Eén die je ziet, raakt en roept. Dat je van Hem bent. Dat is de diepste en meest bevrijdende identiteit die er is. En dat is ook vandaag nodig en mogelijk voor jou. Jezus ontmoeten. Door Zijn Woord en door Zijn Geest”.

We proberen om de opzet LOCKDOWN-PROOF te laten zijn. We  willen in kleinere gespreksgroepen gaan starten (6-8 personen). Aan de hand van het boekje Ontmoetingen met Jezus zijn er komend seizoen 6 bijeenkomsten. Dit doen we bij een van de deelnemers thuis.

Wilt u of jij ook meedoen, meldt ons dit dan. De start zal eind september zijn. De kosten voor de aanschaf van het materiaal zal ongeveer 10,00 euro per deelnemer bedragen.

Heeft u nog vragen? Wilt u zich aanmelden? Neemt u dan contact op met één van ons V&T:
Wout Huijzer: 06-15365781 of via mail:wouthuijzer@gmail.com
Wilma van der Laan: 06-83701898 of via mail :  vanderlaanwilma@gmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland