Gespreksgroepen en Leerhuizen

Vredekerk-Maarland

 Spijk-Losdorp

’t Zandt-Godlinze

Vredekerk – Maarland

Uitnodiging: Alpha-cursus met de PKN- en GKV Loppersum.

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

De Alpha-cursus is iets voor jou als je…
…meer wilt weten over het christelijk geloof
…wilt weten of er meer is tussen hemel en aarde
…nieuwe mensen wilt ontmoeten van andere kerkgemeenten
…je kennis over het christelijk geloof wilt opfrissen

Op de cursus worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken, zoals:
Is er meer?
Wie is Jezus?
Bidden: waarom en hoe?
Hoe relevant is het christelijk geloof?
Hoe leidt God ons?

Op de Alpha-cursus ga je in tien weken tijd bezig met het persoonlijk christelijk geloof. Wekelijks kom je als groep bij elkaar. De cursus start meestal met een gezellige maaltijd. Na het eten luister je naar een boeiende inleiding over een interessant christelijk thema. Daarna praat je in kleine groepjes door.

De cursus duurt 10 avonden en zal starten met een maaltijd op dinsdagavond 1 oktober om 18.00 uur. Jij bent van harte welkom bij de familie Voshart, Delleweg 3, Stedum. Meld je aan bij één van de onderstaande contactpersonen.

Van harte welkom!

Meer informatie?
Contactpersonen: Jolanda Bijlholt, Marco Roepers, Christiaan Kanis, Gerjan Voshart Tel. nr. 06-20689305 

In het eerste deel van het nieuwe seizoen is dit op 11 september, 2 oktober, 13 november en 11 december

 

Groep voor Ontmoeting en Gesprek.

Wij zijn een groep van ongeveer vijftien mensen van achter in de twintig tot midden vijftig. Meestal komen we met z’n zevenen of achten bij elkaar, omdat iedereen een drukke agenda heeft. Het afgelopen seizoen hebben we bezoeken gebracht aan oudere gemeenteleden om met hen in gesprek te komen over hun leven, hun levensvisie en hun geloof. Ook hebben we een aantal avonden een Bijbelstudie gedaan. Het leverde interessante en persoonlijke gesprekken op over de Bijbel en ons leven.

Wat we het komende seizoen precies gaan doen, gaan we nog bespreken maar het zal er waarschijnlijk wel op lijken.

Als je zin hebt om mee te doen, sluit je aan!

We komen eens per maand bij elkaar bij een van de deelnemers thuis, bij wie daarvoor ruimte heeft. De data voor het komend jaar zijn bij het schrijven van dit stukje nog niet bekend, maar wel als dit blad uitkomt. Je kunt even bellen of mailen:

Melson Zwerver,         0596 85 13 82 / melson@melson.nl
ds Tjalling Huisman,    0596 57 13 93 / tjhuisman@kpnplanet.nl

 

Kunnen we in deze tijden waarin velen weinig aanleiding zien tot optimisme, hoop putten uit de bijbel?

Een leerhuis over de vragen: hoe lezen we de bijbel – met nadruk op het Evangelie van Markus – opdat we hoop krijgen op de toekomst?

Het gaat in ons geloof om geloof, hoop en liefde. De meeste van deze drie is de liefde, dat staat als een paal boven water. Maar de hoop is kennelijk ook heel belangrijk. We leven inspannende tijden. Wij hier in Loppersum en omstreken lijden onder de aardbevingen en de wanhoop dat daar iets aan gedaan zal worden. Politiek gezien leven we in een tijd waarin wereldwijd de democratie  onder druk staat doordat mensen kiezen voor leiders, die bijna als dictators de macht krijgen en hameren op de boodschap dat elk land vooral voor zichzelf moet zorgen en de vreemdeling buiten de deur houden. De kwetsbare mens die zorg nodig heeft valt dikwijls buiten beeld in ons land en elders. Is er ergens hoop op verandering te zien, een liefdevoller beleid voor allen?

Wat ons geloofsleven betreft staat ook de hoop op leven na onze dood ter sprake. Is er nog hoop te vinden zodat we moed krijgen voor onze toekomst?

In dit leerhuis nemen we de bijbel ter hand, met name het Evangelie van Markus. We gaan zoeken naar wegen om hoop te vinden in wat geschreven staat. Hoe lezen we de bijbel? Hoe kunnen we wat 2000 jaar geleden werd geschreven zó lezen dat wij er vandaag hoop, doorzicht en moed door krijgen voor ons dagelijks bestaan hier, voor leven én voor sterven?

De tijden: op de donderdagen 9, 16, 23 en 30 januari 2020, van 19.30 u tot 21.30 u.
De plaats: één van de ruimtes van de Vredekerk in Loppersum.
Opgave bij:
Gerda Flikkema, tel. 572297; email: albertengerda@gmail.com
Bertus Huizing, tel. 571575, email: lhuizing14@hetnet.nl
Riet Bons-Storm, tel. 574111, email: bonstorm@hetnet.nl

Tomas Halik, “Raak de wonden aan”.

De veertig dagen voor Pasen zijn in de kerk altijd een tijd van bezinning, van nadenken over hoe je in je leven en in je geloof staat. Omdat al het andere in die dagen natuurlijk gewoon doorgaat, kan het je helpen om regelmatig samen te komen. Dit jaar kun je  vanaf 2 maart tot Pasen wekelijks meedoen aan de bespreking van een boek van Thomas Halik: Raak de wonden aan.

 

De Tsjechische hoogleraar en priester Tomas Halik staat de afgelopen jaren middenin de (theologische) belangstelling. Regelmatig verschijnen er boeken van zijn hand, ze worden goed verkocht omdat ze goed leesbaar zijn. Hij betrekt geloofs- en levensvragen op elkaar. Het boek Raak de wonden aan begint met een citaat van Gregorius de Grote, een kerkvader die rond het jaar 600 leefde: “Voor ons geloof hebben wij meer aan het ongeloof van (de ongelovige leerling van Jezus) Tomas dan aan het geloof van de gelovige leerlingen”. Daarover gaat het boek: over Tomas en over (on)geloof. Geloven is niet ‘geloven dat God bestaat’ of ‘dat Jezus voor je is gestorven’, geloven heeft te maken met het “betreden” van je eigen wonden en van de wonden van de wereld.

We komen op zes maandagavonden bij elkaar in het gebouwtje Elthato, Borgweg 8, naast de toren in Zeerijp. De data zijn: 2, 9, 16, 23, en 30 maart en 6 april. We beginnen om 19.30 uur en gaan tot uiterlijk 21.00 uur door. Iedereen is van harte welkom.

Voor informatie en aanmelding: tjhuisman27@gmail.com / 0596 57 13 93

Kennismaken met het christelijk geloof, een Bijbels ABC.

Deze cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarin je kennis kunt maken met het christelijk geloof. We lezen elke keer een verhaal uit de Bijbel – vandaar de term Bijbels ABC – en gaan daarover in gesprek. Ook de eigen inbreng van de deelnemers is daarbij belangrijk: het wordt meer een zwerftocht door de Bijbel dan een georganiseerde reis waarin ik je zou vertellen hoe alles zit.

Natuurlijk krijg je wel de nodige uitleg. Aan elk Bijbelverhaal dat we lezen is namelijk een thema gekoppeld dat een rol speelt in het christelijk geloof. De thema’s zijn: over God, over Jezus, wat is geloven, geloven en doen, bidden, een joods verhaal, lezen en leven vanuit de liefde.

De eerste keer beginnen we met een kennismaking, waarbij we samen eten. Na de laatste bijeenkomst heb je een globaal beeld van wat christelijk geloven inhoudt.

De data zijn: de maandagen 20 april, 4, 11, 18 en 25 mei, dinsdag 2 juni en maandag 8 juni

De eerste avond (maandag 20 april) beginnen we om halfzeven, de andere avonden beginnen steeds om 19.30 uur. We gaan door tot ongeveer negen uur. Plaats van samenkomst is Elthato, het gebouwtje naast de toren van Zeerijp. Het adres daarvan is Borgweg 8.

Voor informatie en aanmelding: tjhuisman27@gmail.com / 0596 57 13 93

 

Johannesleeskring.

Het Johannesevangelie is een bijzonder evangelie. De drie anderen hebben veel met elkaar gemeen qua inhoud en manier van verhalen, maar het Johannesevangelie wijkt nogal af van de andere drie. Het heeft een heel eigen geluid. In de Johannesleeskring willen dat eigen geluid op het spoor komen door het heel precies te lezen van voor naar achteren. Het is ons al opgevallen hoe heel specifiek de opbouw is. Hoe vaak er dubbele bodems in het evangelie zitten.  Ook voor mij is het heel verrijkend om zo met het Johannesevangelie bezig te zijn en je er door te laten voeden.

Op maandag 9 september beginnen we  in het nieuwe seizoen weer om 20:00 uu in het Jeugdhonk van de Vredekerk. U kunt gewoon mee gaan doen door aanwezig te zijn.  Mocht u dit bericht lezen na 9 september dan kunt u vragen naar datum en tijdstip van de komende aan ondergetekende:

ds. Marco Roepers 0596 572929, marco@roepers.net

 Spijk-Losdorp

Woensdagmiddaggebed.

Ongeveer eens per maand houden we op woensdagmiddag om 13.00 uur een gebedsviering in de Andreaskerk. Het is geen kerkdienst, maar een eenvoudige en korte viering, bedoeld om midden in de week even stil te staan. We komen met een klein groepje bij elkaar, zingen een paar liederen, lezen uit de Bijbel, worden een moment stil en bidden met elkaar voor wat er op dat moment speelt.

Aanmelden is niet nodig, je mag gewoon aanschuiven.

 

Gesprekskring: Hoopvol Leven.

Op een serie doordeweekse middagen wil ik een gesprekskring organiseren rondom het boek ‘Hoopvol Leven’ van Gert-Jan Roest. In dit boek probeert hij op een uitdagende manier met nieuwe woorden de kern van het christelijk geloof uit te leggen aan buitenstaanders. Maar ook als doorgewinterde kerkganger kan het heel waardevol zijn om aan de hand van dit boek opnieuw stil te staan bij thema’s die zo vanzelfsprekend voor je zijn: geloof en twijfel, de Bijbel, vertrouwen, God, liefde, lijden, nieuw leven. Daarom lijkt het me mooi om met een groep gemeenteleden dit boek in te duiken en samen te doordenken.

“In Hoopvol leven ontdek je het soort leven waartoe Jezus mensen inspireert in onze chaotische wereld: een leven van vertrouwen, een leven waarin je je toelegt op liefde ondanks het feit dat je steeds weer faalt, een leven waarin je steeds weer verrast wordt door vernieuwing die je hoop geeft en waardoor je hoop gaat verspreiden.”

Heb je interesse om mee te doen? Laat het dan weten aan ds. Jake Schimmel: ds@jakeschimmel.nl; 0596-858923

                         

Bijbelkring Alpha.

Met de groep die vorig jaar heeft meegedaan aan de Alphacursus (een basiscursus voor geloof) gaan we ook in het nieuwe seizoen verder met de Bijbelkring. We horen over de rode lijn in de Bijbel, en praten met elkaar over wat ons daarin aanspreekt, en wat we juist moeilijk vinden.

 

To the Point

Voor 18+-ers is er To The Point: een gesprekskring voor jongvolwassenen die elkaar willen ontmoeten en zich willen verdiepen in de Bijbel. De ene avond doen we een spel, de andere duiken we diep een Bijbeltekst in. We beginnen met samen eten. Om de beurt maakt iemand het eten klaar. Soms een uitgebreide maaltijd, soms patat of shoarma. Het zijn mooie avonden met goede gesprekken, gezelligheid en lekker eten. Je bent van harte welkom!

Wil je meedoen, of gewoon een keertje komen kijken? Laat het dan weten aan ds. Jake Schimmel: ds@jakeschimmel.nl; 0596-858923

’t Zandt-Godlinze

Een bijbelcursus

over het boek Ester en de brief van Jakobus
Thema: Hoe bruikbaar is een kwetsbaar mens!

 

 

Agora, naast de Geref. Kerk, Hoofdstraat 58, ’t Zandt

Data:   donderdagavond van 19.30-21.30 uur (in Agora)
19 sept.             Ester’s kwetsbaarheid (hfdst. 1-3) (tevens inloopavond)
17 okt.               Ester’s bruikbaarheid (hfdst. 4-6)
21 nov.              Ester’s geestelijke wapens (hfdst. 7-9)
16 jan.               Kwetsbaar (1:1-27)
6 feb.                 Bruikbaar (2:1-3:18)
5 maart             Geduldig (4:1-5:11)
2 april                Omgaan met eigen kwetsbaarheid (5:12-20).

Docenten:       
Corry en ds. Sijbrand Alblas, en kw. Jeltsje Elzinga, in samenwerking met commissie V&T
Kosten:  vergoeding voor de koffie

Meer info:
J. Elzinga (06-25013645); j.bakker61@hetnet.nl
 Fam. Alblas (050-3011885); salblas@solcon.nl / kcalblas@solcon.nl

 

 

 

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.