Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Donatuskerk

  19 januari 09:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  19 januari 09:30
 3. Achttienplus Gespreksgroep

  19 januari 20:00
 4. Catechese Voortgezet Onderwijs

  20 januari 19:30
 5. Pastoraal Beraad wijk Ml Dorpen

  20 januari 20:00
 6. Kindercatechese

  21 januari 19:00
 7. Kerkenraad wijk Maarland

  21 januari 19:30
 8. Wijkwerkersavond wijk Vredekerk

  22 januari 20:00
 9. Overleg jeugdwerk cluster

  22 januari 20:00
 10. hoop putten uit de bijbel?

  23 januari 19:30 - 21:30

Passage afd. ‘t Zandt

Wat is Passage?
Passage is Christelijk-maatschappelijke Vrouwenbeweging, een vereniging van en voor vrouwen. Alle vrouwen zijn welkom als lid van Passage, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging. Wij zijn geen kerkelijke vereniging maar leden hebben respect voor onze grondslag en voor elkaars (geloofs) overtuiging. Passage is landelijk georganiseerd en verdeeld over ongeveer 400 plaatselijke afdelingen met in totaal zo’n 23.000 leden. De afdeling ’t Zandt is een kleine afdeling (20 leden) maar gezellig, leerzaam en actief.

We vergaderingen iedere derde woensdag van de maand in zaal Agora, Hoofdstraat 58 in ’t Zandt. We beginnen om 19.45 uur.

Voor informatie kunt terecht bij onze voorzitter Gré Koiter, tel. 0596-571681 of bij Sanny van Dijk, tel. 0596-582004.

Programma seizoen 2019-2020.
 
18 september 2019: Op deze avond vieren wij het 100-jarig bestaan van de Christelijke Vrouwenbeweging.
 
1 oktober 2019: Viering 100 jaar Christelijke vrouwenbeweging in Utrecht.
 
16 oktober 2019: Spreker: Een officier van Justitie uit Groningen.
Onderwerp: Het werk van het Openbaar Ministerie en strafrecht.
 
14 november 2019: Kunst, Cultuur en Literatuurdag in Haren. 
Spreekster: Joke Verweerd (schrijfster) met las thema: Verlangen…en er is een lezing van de Amsterdamse School.
 
20 november 2019: Spreker:  Mevr. Els Zwerver uit Loppersum.
Onderwerp: Kerstvloed in 1717. Mevr. Zwerver gaat vertellen over de verwoestende vloed die ook in deze regio veel schachtoffers heeft gemaakt.
 
18 december 2019: Kerstviering met een met elkaar gemaakte liturgie en een broodmaaltijd.
 
15 januari 2020: Spreker: Dhr. en mevr. Nijhof-Reimert uit Uithuizen. 
Onderwerp: Medisch Project in Congo. Zij hebben samen een project opgezet in Congo, bij de Mbendjele. Ze zijn getuige geweest van de slechte gezondheidstoestand van de bevolking in het bos. Door dit project willen ze munt slaan uit hun (voormalige) positie in Congo, hun middelen en hun kennis om de gezondheidszorg voor de bosjesmensen te verbeteren.
 
19 februari 2020: Spreker: Mevr. Hoogvliet uit de Wilgen bij Drachten
Onderwerp: Hoeden. Prinsjesdag, Haringparty, Ascot, Trouwdag, Receptie of een gewoon een hoed voor op het strand of in de stad. Elke hoed wordt exclusief door haar gemaakt. Onder haar klanten zijn bekende Nederlanders, ministers, kamerleden maar ook bruidjes en hun moeders.
 
18 maart 2020: Spreker: Mevr. Poelman-Duisterwinkel uit Aduard.
Onderwerp: Pasen. We hebben dan een Paasmaaltijd en mevr. Poelman verzorgt voor ons 
 
15 april 2020: Spreker: Mevr. Van der Louw uit Wagenborgen. 
Onderwerp: Gekleurd gekleed. Mensen zijn prachtig zoals ze zijn en het is inspirerend om er achter te komen welke kleuren bij ze passen. 

Bijbelvers van de dag

Wie zijn verstand gebruikt, heeft zijn leven lief, wie zich laat leiden door inzicht, is geluk op het spoor.