Afgewezen voor het kinderpardon

INLIA vangt een Afrikaanse moeder en haar dochter op, die sinds april 2003 in Nederland verblijven en die eind 2008 vanuit Ter Apel op straat werden gezet. De dochter was op dat moment 13 jaar oud. INLIA zorgde voor onderdak en regelde ook dat de dochter naar school kon gaan. Inmiddels spreekt de dochter goed Nederlands, heeft ze haar VMBO diploma gehaald en doet ze een vervolgopleiding aan het MBO. De moeder doet al enkele jaren vrijwilligerswerk bij een verzorgingshuis, tot grote tevredenheid van de medewerkers en bewoners. In april 2013 dienden moeder en dochter een aanvraag in voor het kinderpardon. De aanvraag werd echter afgewezen omdat zij in de periode van eind 2008 tot medio 2012 niet onder het toezicht van één van de diensten uit de Vreemdelingenketen stonden. Al die tijd ging de dochter echter naar school en waren zij ook bekend bij de gemeente. Voor de kinderpardonregeling telt dit echter niet mee.

Net als deze moeder en dochter zijn er nog zo’n 600 asielzoekers afgewezen voor het kinderpardon. Zij woonden ook in een gemeente omdat zij niet langer recht hadden op rijksopvang. In 2010 werd de rijksverheid echter door de rechter op haar vingers getikt vanwege het feit dat zij gezinnen met minderjarige kinderen op straat zette. Vanaf dat moment werden deze gezinnen niet langer ontruimd. Gezinnen die al op straat waren beland voor deze uitspraak, werden echter niet opnieuw opgenomen in de rijksopvang, en hierdoor worden zij nu ook uitgesloten van het kinderpardon. Inmiddels heeft 78% van alle Nederlandse burgemeesters, daarin gesteund door de VNG en het Landelijk Overleg Gemeentebesturen Opvang en terugkeerbeleid (LOGO, waarvan het secretariaat bij INLIA is gevestigd), de oproep ondertekend van de burgemeester van Bunnik. Daarin wordt aan de staatssecretaris gevraagd de aanvragen voor het kinderpardon die zijn afgewezen vanwege het ontbreken van rijkstoezicht te heroverwegen.

Wat kunt u doen?

Lees de oproep van de inmiddels 311 burgemeesters en kijk of uw burgemeester al getekend heeft op www.logogemeenten.nl/burgemeestersoproep

Teken zelf de petitie Voor een Eerlijk Kinderpardon op www.eerlijkkinderpardon.nu

Kijk en luister naar het lied voor het kinderpardon “Zij vliegen er niet uit” op Youtube

Kom naar de slotmanifestatie van deze campagne op 25 juni in Den Haag; meer informatie wordt op www.defenceforchildren.nl en www.inlia.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland