Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  10 april 19:30
 2. Kerkdienst Vredekerk

  10 april 19:30
 3. PaasChallenge 2020 gaat niet door

  11 april - 12 april
 4. Kerkdienst Donatuskerk

  11 april 22:00
 5. Kerkdienst Jacobuskerk

  12 april 10:00
 6. Kerkdienst Vredekerk

  12 april 10:00
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  19 april 09:30
 8. Kerkdienst Vredekerk

  19 april 09:30
 9. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  26 april 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  26 april 11:00

Anderhalve meter van elkaar verwijderd…..

We mogen elkaar niet meer aanraken. Geen handen geven, anderhalve meter tussen jou en elke ander. Eigenlijk nog wel te doen. Veel mensen denken: dat valt wel mee, dat is te regelen. Als er maar geen 100% lockdown komt en we niet meer naar buiten mogen! Toch is ook die eerste maatregel die het kabinet nam tegen de verspreiding van het corona virus, ‘elkaar niet meer aanraken’, ingrijpend voor veel mensen, vooral voor mensen die alleen wonen. Aanraking is heel belangrijk.

We zijn redelijke mensen, we gebruiken ons verstand. Kerk en samenleving doen hun best om het ‘eenzaamheidsvirus’ te beperken. Heel mooi en ik ben dankbaar voor alle initiatieven. Maar dat ‘niet aanraken’ blijft. Wij zijn niet alleen redelijke wezens, wij zijn lichamelijke wezens, al worden we ons vaak daarvan pas bewust als ons lichaam het laat afweten bij ziekte of aftakeling. Of nu, nu een mysterieuze ziekte ons allemaal bedreigt, via onze medemensen. Dus: niet aanraken!

Lichamelijke mensen zoals wij allemaal zijn hebben aanraking nodig. Er bestaat zelfs een woord voor die noodzaak als hij gevoeld wordt: ‘huidhonger’. Wij zijn wat geest en lichaam betreft in principe kuddedieren: we hebben, ieder in een bepaalde mate, contact nodig, een gevoel van medemenselijkheid. Door aanraking ervaren we dat we bestaan, dat we er wezen mogen, met de anderen. Aanraking is maximale nabijheid. Dat kan ten kwade zijn: ongewenste aanraking. Maar dat kan ook ten goede zijn: bevestiging, ervaring van gekend en geliefd te worden in vriendschap of liefde. Babies die niet worden aangeraakt, verkwijnen. Wij adopteerden onze dochter uit een weeshuis in Indonesië. Een weeshuis waarin één verzorgster 25 babies dag en nacht moest verzorgen, omdat er te weinig geld was. Er kwám wel geld van World Vision uit Amerika, maar de dominee die directeur was van dat weeshuis – en ook secretaris en penningmeester – had 9 kinderen en een klein salaris, en voor hem was het hemd nader dan de rok. Onze dochter was ruim 5 maanden toen ze bij ons kwam en kon nog niet lachen. Pas toen wij haar gingen verzorgen, knuffelen, ging ze lachen. Denk ook aan het belang van massage voor jong en oud. En gewoon: iemands hand vasthouden in moeilijkheden, bij een pastoraal gesprek soms. Handoplegging. Zalving van stervenden. Van God mogen we geloven dat Hij/Zij ons maximaal nabijkomt en soms kunnen we die nabijheid bijna lichamelijk voelen.

We leven nu in een tijd van het verbod op aanraking. Wat kunnen we er aan doen? Het blijft tobben. Maar het helpt misschien om bewust te  genieten van je wassen met warm water, het water langs je huid voelen stromen. Veel mensen slapen beter als ze een tamelijk zwaar deken/dekbed hebben en dat om zich heen instoppen. Er worden zelfs van die zware dekbedden duur verkocht tegen slapeloosheid! Geniet bewust van de aanraking van zonnestralen, die kunnen verwarmen. Probeer elke positieve aanraking, zij het niet door een ander mens, te ervaren.  Maar het blijft tobben. We hebben alle pogingen tot contact tussen mensen nodig, die kerk en samenleving ons nog bieden. Hopen maar dat het niet te lang duurt, zodat we onszelf kunnen blijven zien als geliefde  medemensen.

Riet Bons-Storm

Reageren? Mail / bel met Riet Bons-Storm: 0596 – 574111 / bonstorm@hetnet.nl

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd.