Avonden in de Veertigdagentijd

Tijdens de 40 dagen voor Pasen zal er elke donderdag een bijeenkomst zijn. Het centrale thema van deze avonden is loslaten. Op verschillende manieren zullen we hierover in gesprek gaan: een inleiding en gesprek over vergeving, het lezen van teksten van Etty Hillesum, het bekijken en nabespreken van een film en een documentaire, een avond met gedichten over loslaten, een avond over meditatie.

Iedereen is hartelijk uitgenodigd om mee te doen, het is niet nodig maar soms wel handig om je van tevoren op geven (filmavond!!).

De avonden zijn los van elkaar mee te maken. Hieronder staat meer informatie:

Eerste avond: donderdag 11 februari
Activiteit:
Een inleiding en gesprek over vergeving (door mensen) door ds Tjalling Huisman.
Locatie: ‘t Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.

Inhoud: Het woord voor vergeving dat in het Nieuwe Testament wordt gebruikt betekent losmaken. Je maakt de band los waarmee je gebonden bent aan de dader, degene die jou iets heeft aangedaan. Vergeven is daarbij juist niet vergeten. Vergeten is onmogelijk, maar vergeven is een begaanbare weg. Maar hoe moeilijk vind je het om te vergeven, om los te maken en los te laten? Wat zegt de Bijbel daarover en hoe kun je dat vertalen in levensaanwijzingen voor je leven vandaag?

Informatie hierover: Tjalling Huisman,
tjhuisman@kpnplanet.nl, tel 0596 57 13 93.

Tweede avond: donderdag 18 februari
Activiteit:
Bekijken en nabespreken van de documentaire Alles wat wij wilden
Locatie: ‘t Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.

Inhoud: Alles wat wij wilden is een documentaire van Sarah Mathilde Domogala over jonge ambitieuze mensen en de tol die ze achter de schermen betalen voor een schijnbaar perfect en succesvol leven. ‘Als je iets doet, dan wil je er toch heel goed in zijn. Als je dat niet bent dan moet je iets vinden waar je beter in bent dan anderen.’ The sky is the limit. Iedereen kan een ster zijn én mooi én populair. Waarom ben je dat dan niet?

De documentaire biedt een verontrustende blik achter de schermen: hoe groter de illusie van uiterlijk succes, hoe wranger de eenzame uren thuis blijken Aansprekend voor iedereen die de stress van het moderne leven kent, maar vooral ook voor twintigers en dertigers.

Informatie over deze avond: Tjalling Huisman,
tjhuisman@kpnplanet.nl, tel 0596 57 13 93.

Derde avond: donderdag 25 februari
Activiteit
: Een avond met Etty Hillesum (Middelburg 1914   Auschwitz 1943), ingeleid door Ds. Pieter Lootsma
Locatie: ‘t Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.

Inhoud: Elke dinsdagmorgen vertrok uit kamp Westerbork in Drenthe een goederentrein vol Joodse mensen richting Auschwitz. Op 7 september 1942 zat de negenentwintigjarige Etty Hillesum in deze dodentrein.

Vanaf ongeveer maart 1941 heeft zij een dagboek bijgehouden. Het is een boek geworden van meer dan 800 pagina’s. Pas vanaf 1980 is hier grote belangstelling voor ontstaan en wordt het in vele landen, van Nederland tot Japan, door diverse mensen bestudeerd.

We lezen deze avond met elkaar enkele van de dagboekteksten. Dit vanuit de vraag: Wat kan Etty Hillesum ons leren over ons leven en de vragen betreffende lijden, dragen, loslaten van oude geloofsvoorstellingen om plaats te maken voor nieuwe en misschien meer betrouwbare? Of m.a.w.: Hoe kan God meer plaats in mij/ons krijgen?

Voor kopieën van de te lezen teksten wordt gezorgd.

Informatie hierover:
gerda.potze@telfort.nl, tel. (0596) 78 50 36

Vierde avond: donderdag 3 maart
Activiteit:
Een avond over mediteren, ingeleid door ds. Just van Es.
Locatie: Het Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.

Inhoud: Loslaten is iets dat je niet kunt doen of maken, net als gelukkig worden, liefhebben, een goed mens worden of vertrouwen hebben. Hoe meer je je er voor inspant, hoe verder je ervan af komt, lijkt het wel. En toch kan het gebeuren. Want wat bij mensen onmogelijk is, kan bij God wel, zei Jezus. Het is genade, zei Paulus. Ook in het Boeddhisme leeft dit besef sterk. Onze inspanningen stuiten af op “een muur zonder poorten”, zegt het ZenBoeddhisme. Kun je dan niets doen? Jawel, maar dat is dan wat het Chinese Taoïsme noemt “een doen dat geen doen is”(Wei wu wei). Dat is waar we in meditatie mee bezig zijn. Of is meditatie dan met ons bezig?

Informatie over deze avond:
gerda.potze@telfort.nl, tel. (0596) 78 50 36.

Vijfde avond: donderdag 10 maart
Activiteit
: De film Voor ik doodga bekijken en nabespreken.
Locatie: ‘t Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens
Aanvang: 18.00 uur. Om het niet heel laat te laten worden beginnen we deze avond vroeg, met soep en (zelf meegebrachte) broodjes. Van tevoren aanmelden is fijn, zodat we weten hoe groot de pan met soep moet zijn: gerda.potze@telfort.nl, tel. (0596) 78 50 36.

Inhoud: Voor ik doodga, een film naar een boek van Jenny Downham uit 2007.

Tessa is zeventien jaar en weet dat zij geen achttien meer zal worden. Ze is ongeneeslijk ziek. Die tijd wil Tessa goed besteden. Dus maakt ze een lijst (bucket list) van tien dingen die ze absoluut nog wil doen voor ze doodgaat. Te beginnen met seks. En ze wil nog autorijden. En beroemd worden. En verliefd. Terwijl Tessa aan haar lijst werkt verergert haar ziekte en komt haar einde dichterbij.

Iedereen is welkom, maar vooral ook geschikt voor jongeren vanaf 15 jaar.

Zesde avond: donderdag 17 maart
Activiteit
: Gedichten over loslaten bespreken.
Locatie: ‘t Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.

Inhoud: Het lezen en bespreken van gedichten waarin het gaat over loslaten / losmaken / overgave. Dat hoeven zeker geen religieuze gedichten te zijn. Het kan poëzie zijn uit het Nederlands taalgebied, maar ook kan het om vertaalde gedichten gaan.

De bedoeling van deze avond is om een aantal van deze gedichten met elkaar te lezen, en te bespreken wat ze bij je oproepen.

Daarvoor is het nodig dat iedere deelnemer een gedicht meeneemt, dat hem / haar aanspreekt.

Informatie hierover: Tjalling Huisman,
tjhuisman@kpnplanet.nl, tel 0596 57 13 93.

 Tot zover het bericht over de avonden in de Veertigdagentijd.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland