Avonden in de Veertigdagentijd

Tijdens de 40 dagen voor Pasen zal er elke donderdag een bijeenkomst zijn. Het centrale thema van deze avonden is loslaten. Op verschillende manieren zullen we hierover in gesprek gaan: een inleiding en gesprek over vergeving, het lezen van teksten van Etty Hillesum, het bekijken en nabespreken van een film en een documentaire, een avond met gedichten over loslaten, een avond over meditatie.

Iedereen is hartelijk uitgenodigd om mee te doen, het is niet nodig maar soms wel handig om je van tevoren op geven (filmavond!!). De  avonden zijn los van elkaar mee te maken. Hieronder staat meer informatie:

Derde avond: donderdag 25 februari
Activiteit
: Een avond met Etty Hillesum (Middelburg 1914  Auschwitz 1943), ingeleid door Ds. Pieter Lootsma
Locatie: ‘t Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.

Etty Hillesum in 1939Inhoud: Elke dinsdagmorgen vertrok uit kamp Westerbork in Drenthe een goederentrein vol Joodse mensen richting Auschwitz. Op 7 september 1942 zat de negenentwintigjarige Etty Hillesum in deze dodentrein.

Vanaf ongeveer maart 1941 heeft zij een dagboek bijgehouden. Het is een boek geworden van meer dan 800 pagina’s. Pas vanaf 1980 is hier grote belangstelling voor ontstaan en wordt het in vele landen, van Nederland tot Japan, door diverse mensen bestudeerd.

Voor meer informatie kijk op wikipedia: Etty Hillesum

We lezen deze avond met elkaar enkele van de dagboekteksten. Dit vanuit de vraag: Wat kan Etty Hillesum ons leren over ons leven en de vragen betreffende lijden, dragen, loslaten van oude geloofsvoorstellingen om plaats te maken voor nieuwe en misschien meer betrouwbare? Of m.a.w.: Hoe kan God meer plaats in mij/ons krijgen? Voor kopieën van de te lezen teksten wordt gezorgd. Informatie hierover: gerda.potze@telfort.nl, tel. (0596) 78 50 36.

Vierde avond: donderdag 3 maart
Activiteit:
Een avond over mediteren, ingeleid door ds. Just van Es.
Locatie: ‘t Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.

Inhoud: Loslaten is iets dat je niet kunt doen of maken, net als gelukkig worden, liefhebben, een goed mens worden of vertrouwen hebben. Hoe meer je je er voor inspant, hoe verder je ervan af komt, lijkt het wel. En toch kan het gebeuren. Want wat bij mensen onmogelijk is, kan bij God wel, zei Jezus. Het is genade, zei Paulus. Ook in het Boeddhisme leeft dit besef sterk. Onze inspanningen stuiten af op “een muur zonder poorten”, zegt het ZenBoeddhisme. Kun je dan niets doen? Jawel, maar dat is dan wat het Chinese Taoïsme noemt “een doen dat geen doen is” (Wei wu wei). Dat is waar we in meditatie mee bezig zijn. Of is meditatie dan met ons bezig?

Informatie over deze avond:
gerda.potze@telfort.nl, tel. (0596) 78 50 36.

Vijfde avond: donderdag 10 maart
Activiteit
: De film Voor ik doodga bekijken en nabespreken.
Locatie: ‘t Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens
Aanvang: 18.00 uur. Om het niet heel laat te laten worden beginnen we deze avond vroeg, met soep en (zelf meegebrachte) broodjes. Van tevoren aanmelden is fijn, zodat we weten hoe groot de pan met soep moet zijn: gerda.potze@telfort.nl, tel. (0596) 78 50 36.

Inhoud: Voor ik doodga, een film naar een boek van Jenny Downham uit 2007.

Tessa is zeventien jaar en weet dat zij geen achttien meer zal worden. Ze is ongeneeslijk ziek. Die tijd wil Tessa goed besteden. Dus maakt ze een lijst (bucket list) van tien dingen die ze absoluut nog wil doen voor ze doodgaat. Te beginnen met seks. En ze wil nog autorijden. En beroemd worden. En verliefd. Terwijl Tessa aan haar lijst werkt verergert haar ziekte en komt haar einde dichterbij.

Bekijk de trailer op youtube: voor ik doodga

Iedereen is welkom, maar vooral ook geschikt voor jongeren vanaf 15 jaar.

Zesde avond: donderdag 17 maart
Activiteit
: Gedichten over loslaten bespreken.
Locatie: ‘t Gebouwtje, Wierdeweg 16, Leermens.
Aanvang: 20.00 uur.

Inhoud: Het lezen en bespreken van gedichten waarin het gaat over loslaten / losmaken / overgave. Dat hoeven zeker geen religieuze gedichten te zijn. Het kan poëzie zijn uit het Nederlands taalgebied, maar ook kan het om vertaalde gedichten gaan.

De bedoeling van deze avond is om een aantal van deze gedichten met elkaar te lezen, en te bespreken wat ze bij je oproepen.

Daarvoor is het nodig dat iedere deelnemer een gedicht meeneemt, dat hem / haar aanspreekt.

Informatie hierover: Tjalling Huisman, tjhuisman@kpnplanet.nl, tel (0596) 57 13 93.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland