Avonden over depressie

Platform Levensvragen Loppersum: avonden over depressie

Depressie: het is één van de weinige aandoeningen waar tegenwoordig nog een taboe op rust. Toch krijgen steeds meer mensen ermee te maken, als patiënt of als naaste.

Platform Levensvragen Loppersum wil het onder­werp bespreekbaar maken en organiseert daarom op 1 en 8 oktober twee avonden over depressie.

Op dinsdagavond 1 oktober vertelt psychiater Joost Kerkhoff over wat depressie wel en niet is, en de impact die deze ziekte heeft op de patiënt en de naaste familie. Ook zal een ervaringsdeskundige aan het woord komen om zijn eigen verhaal met het publiek te delen. Uiteraard is er ruim gelegen­heid om vragen te stellen.

Op dinsdag 8 oktober wordt de korte film Grijs is ook een kleur vertoond, waarin een jongen thuis­komt na een zelfmoordpoging. Elk van de gezinsle­den reageert op zijn of haar eigen manier. Na af­loop is er een gesprek met het publiek over de film.

Beide avonden vinden plaats in Ons Dorpshuis, Wirdumerweg 21 in Loppersum en beginnen om 20.00 uur. Toegang is gratis.

Voor wie dat wil, is er op 21 november ook nog een bespreking van de roman De glazen stolp (The Bell Jar) van Sylvia Plath uit 1963, die gaat over de de­pressie van een 19-jarig meisje.

Het Platform Levensvragen Loppersum is een sa­menwerking van: Zorgcoöperatie Loppersum, Huisartsenpraktijk P. F. van Lune en onze beide wijkgemeenten Vredekerk-Maar­land

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland