Toekomstige evenementen

 1. Kerkdienst Vredekerk / Jacobuskerk

  20 september 09:30
 2. Kerkdienst Jacobuskerk

  27 september 09:30
 3. Kerkdienst Vredekerk

  27 september 09:30
 4. Kerkdienst Mariakerk Oosterwijtwerd

  27 september 19:00
 5. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  4 oktober 09:30
 6. Kerkdienst Vredekerk

  4 oktober 09:30
 7. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 09:30
 8. Kerkdienst Petrus & Pauluskerk

  11 oktober 19:00
 9. Kerkdienst Mariakerk ‘t Zandt

  18 oktober 09:30
 10. Kerkdienst Vredekerk

  18 oktober 09:30

Avondgebedcommissie

Met trots kan de kerkenraad van wijk Maarland meedelen dat er – naast de morgengebedcommissie nu ook een avondgebedcommissie is. Het is de bedoeling dat deze commissie zo’n achtmaal per jaar een avondgebed gaat voorbereiden. Dat zal steeds door een tweetal gebeuren, dat dan ook gezamenlijk zal voorgaan in het avondgebed.

De korte overdenking zal uit het avondgebed verdwijnen. Eigenlijk is een overdenking overbodig, want de nadruk ligt in een avondgebed op stilte en bezinning. Een kort verhaal dat tot nadenken stemt of een gedicht is daar beter geschikt voor dan een kort preekje.

De liturgie van het avondgebed zal wel dezelfde blijven als afgedrukt in het boekje met orden van dienst. De leden van de avondgebedcommissie zijn:

Zwanny Boer, Greetje Nomden, Martin Ettema, Els Pilon, Epco Wijngaarden, Jos Boven, Gerry Dallinga, Tineke Zijlstra en Wilma Aardse.

Met de groep is uiteraard besproken wat er belangrijk is bij het samenstellen van en het voorgaan in een avondgebed. De avondgebeden zullen gewoon tussen de andere diensten in het kerkblad worden aangekondigd.

Namens de kerkenraad, Tjalling Huisman

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

‘Ik, de HEER, ben jullie God: onderhoud mijn wetten en regels, en leef ze na. Houd de sabbat in ere; dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik, de HEER, jullie God ben.’