Avondgebedcommissie

Met trots kan de kerkenraad van wijk Maarland meedelen dat er – naast de morgengebedcommissie nu ook een avondgebedcommissie is. Het is de bedoeling dat deze commissie zo’n achtmaal per jaar een avondgebed gaat voorbereiden. Dat zal steeds door een tweetal gebeuren, dat dan ook gezamenlijk zal voorgaan in het avondgebed.

De korte overdenking zal uit het avondgebed verdwijnen. Eigenlijk is een overdenking overbodig, want de nadruk ligt in een avondgebed op stilte en bezinning. Een kort verhaal dat tot nadenken stemt of een gedicht is daar beter geschikt voor dan een kort preekje.

De liturgie van het avondgebed zal wel dezelfde blijven als afgedrukt in het boekje met orden van dienst. De leden van de avondgebedcommissie zijn:

Zwanny Boer, Greetje Nomden, Martin Ettema, Els Pilon, Epco Wijngaarden, Jos Boven, Gerry Dallinga, Tineke Zijlstra en Wilma Aardse.

Met de groep is uiteraard besproken wat er belangrijk is bij het samenstellen van en het voorgaan in een avondgebed. De avondgebeden zullen gewoon tussen de andere diensten in het kerkblad worden aangekondigd.

Namens de kerkenraad, Tjalling Huisman

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Als u namelijk bereidwillig geeft van wat u hebt, worden uw gaven met vreugde aanvaard; u hoeft niet te geven van wat u niet hebt.

Toekomstige evenementen

 1. Kapstokgesprek in het voorjaar

  10 februari 20:00 - 21:30
 2. Film in de Vredekerk

  18 februari 19:45
 3. Keek op de Preek

  20 februari 10:30
 4. Basics

  1 maart 15:45 - 16:45
 5. Kapstokgesprek in het voorjaar

  3 maart 20:00 - 21:30

PKN Vredekerk Maarland