Avondgebeden

Een avondgebed is een korte kerkdienst in de avond, waarin de nadruk ligt op stilte en inkeer. Er wordt geen preek gehouden, hoogstens is er een gedicht of een kort verhaaltje dat gelezen wordt voorafgaand aan een stilte.

Verder is er ruimte voor samenzang, er staan veel mooie avondliederen in het Nieuwe Liedboek. En natuurlijk is er gebed. Er komen vaak minder mensen naar een avondgebed dan naar een morgendienst. Dat vergroot het intieme karakter van een samenzijn in het koor of de banken van een van onze oude kerken.

Dat we in Maarland avondgebeden hebben, voegt dus iets waardevols toe aan het vieren van de gemeente. Overigens zijn natuurlijk ook mensen van wijk Vredekerk van harte welkom. Een avondgebed is een zogenaamde niet-ambtelijke dienst. Dat betekent dat het kan zonder ouderling, diaken of predikant.

Het is natuurlijk wel mooi als er een ouderling bij is, als vertegenwoordiger van de kerkenraad. En ook als er een diaken is, want na afloop van een avondgebed is er de mogelijkheid iets te geven voor het werk van de diaconie: vieren en dienen gaan altijd hand in hand.

In onze wijk kunnen we trots zijn op een groep mensen die de avondgebeden voorbereidt en er ook in voorgaat. Ze maken daarbij altijd gebruik van de Orde voor het avondgebed, die is opgenomen in ons Paarse boekje.

Het eerste avondgebed is op 29 april om 19:00 uur in de Petrus en Pauluskerk. De volgende avondgebeden zijn op: 17 juni, 15 juli, 5 en 19 augustus, 16 september, 21 oktober en 11 november. Het avondgebed op 5 augustus is op die zondag de enige dienst in onze wijk. Dat geeft meteen aan dat een avondgebed een volwaardige plaats heeft op ons dienstenrooster.

Ds. Tjalling Huisman

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Ontucht en zedeloosheid, in welke vorm dan ook, of hebzucht mogen bij u zelfs niet ter sprake komen – deze dingen horen niet bij heiligen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland