Avondmuziek

Op zondag 11 maart is er om 19.30 uur weer een Avondmuziek in de Petrus en Pauluskerk. U / je kunt hierbij genieten van de prachtige zang van de koren van het Collegium Musicum Loppersum in een liturgische setting. Dirigent van de koren is Jelke Hamersma. De samenzang in deze Avondmuziek wordt begeleid door Henk de Vries, hij zal ook een orgelspel verzorgen. Voorganger is dominee Tjalling Huisman. Het leidmotief van de dienst zijn de woorden van Psalm 24, vers 1 en 2:

Van de Eeuwige is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen,
Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest,
op de stromen heeft Hij haar verankerd.

Tijdens de gebeden is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Iedereen van harte welkom!

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland