Bedankje van ‘oud kerkenraadsleden’ wijk Loppersum

Wij hebben na de dienst van zondag 22 mei, waarin nieuwe ambtsdragers werden verwelkomd en oude afscheid namen, veel handen mogen schudden. Het doet je goed als mensen je bedanken, tegelijk voelde het ook een beetje ongemakkelijk. Ongemakkelijk omdat je ook de gemeente wilt bedanken want kerk zijn doe je met elkaar, iedereen heeft z’n eigen kleurtje en is op het kleurenpaletje van belang. Dat was ook mooi in het bloemstuk verwerkt. Verbondenheid, het samen gemeente zijn is zó van belang.

Marco verwoordde het mooi in zijn preek: barmhartig, geduldig, vergevingsgezind en dankbaar zijn, van de kerkenraad naar de gemeente, van de gemeente naar de kerkenraad maar ook als gemeenteleden onder elkaar.

Dankbaarheid willen we als oud kerkenraadsleden benadrukken, zowel naar de kerkenraad, waar ieder zijn mening op prijs werd gesteld, als ook naar de gemeente voor het vertrouwen en de waardering.

Natuurlijk werd er regelmatig een beroep gedaan op geduld en vergevingsgezindheid dat is onvermijdelijk. We hebben elkaar dan ook nodig om elkaar te sterken en te motiveren. De persoonlijke gesprekken in de kerkenraad, werkgroepen en in de wijk waren waardevol en zullen we bij ons blijven dragen.

Daarom schudden we ook de kerkenraad en gemeenteleden de hand en zeggen; BEDANKT!

We hebben onze opvolgers de hand mogen schudden. We wensen ze een waardevolle periode toe.

Annie Land, Willy Waijer, Ina van der Ploeg, Ko Wiersema en Marian Hoogstra

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland