Bedankjes

Dankbetuiging!
31 december, de laastste dag van het jaar 2020!
Een heel bijzonder jaar i.v.m. de corona perikelen.
Kerkdiensten bijwonen – onmogelijk.
Dominee Marco Roepers stond bijna het hele jaar voor een lege kerk te preken.
De organist had geen toehoorders.
Geen gemeentezang!! Maar wat fijn dat er dan goede zangers zijn en bovenal technici die dit alles in onze huiskamers brengen.
Ik heb er in ieder geval van genoten – en daarom mijn hartelijke dank aan allen!!
Hiermee wens ik u allen een heel voorspoedig en gezegend 2021.

Een hartelijk groet van
Clara Slager

Een bedankje van het Technische Team van de Vredekerk
Een bedankje voor de anonieme gevers van hetgeen dat we mochten ontvangen met kerst, voor het werk wat we ieder zondag doen met z’n drieën. We doen het met veel plezier en proberen de kerstdiensten voor iedereen goed te laten zien en te horen via YouTube en kerkomroep. Zoals het er nu naar uitziet gaat deze manier van kerkdiensten nog wel even door en kan het ook nog wel even duren voordat er weer kerkgangers in de kerk mogen komen. We hopen zo een bijdrage te leveren aan onze kerk dat iedereen ondanks de beperkingen toch de kerkdiensten kan beleven. 

Namens het Technische Team Dirk Dwarshuis, Dennis Voshart en Marc Hielema 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland