Beëindiging aanstelling Pier Prins

Op 1 oktober 2022 begon Pier Prins zijn werkzaamheden als ambulant predikant voor de Vredekerk. Een ambulant predikant vervult tijdelijk de kerntaken van een gemeentepredikant ten tijde van een vacature. Die vacature was ontstaan door het vertrek van Marco Roepers.  Tegelijk met de aanstelling van Pier waren de gesprekken over een fusie met Maarland opnieuw op gang gekomen. Die gesprekken hebben, zoals bekend, geleid tot de samenvoeging van beide gemeenten. In dit voorjaar zal de fusie officieel zijn bekrachtigd.

Daarmee zit de taak van Pier erop. Want als er straks één gemeente is, is André van den Bor de aangewezen predikant voor de gehele nieuwe gemeente.

In goed overleg met elkaar zal de aanstelling van Pier worden beëindigd op 30 september a.s.

Wij bedanken Pier nu al op deze plaats voor al het werk dat hij mocht doen in onze gemeente. Zonder twijfel zullen we aan zijn vertrek nog op andere wijze aandacht schenken.

Namens de kerkenraad Vredekerk,
Hijlko Feitsma

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland