Belijdenis doen

Als je (of u) er over denkt om belijdenis te doen, nodigen we je / u uit om met één van ons beiden contact op te nemen. Of je nu 18 bent of (veel) ou­der, dat maakt niets uit.

We willen graag met degenen die daarover naden­ken, een groep vormen om te praten over een even­tuele belijdenis.

Het zal gaan over vragen als: Wat houdt belijdenis doen in? Wat kan het betekenen? Wat spreek je uit als je belijdenis doet? Hoe gaat dat, zo’n belijdenis­dienst?

In overleg prikken we dan geschikte data en plaat­sen om samen te komen.

Informatie en aanmelding kan bij ds Marco Roe­pers (0596 57 29 29; marco@roepers.net) en ds Tjalling Huisman (0596 57 13 93; tjhuisman27@g­mail.com))

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland