Bericht diaconie wijk Maarland

Beste Gemeenteleden,

Jaarlijks maakt de diaconie een collecterooster met doelen waar we dat jaar voor gaan collecteren. Samen zoeken de diakenen deze doelen uit. Nu we nog niet collecteren in de kerk, kunt u uw gift overmaken op de rekening van de diaconie.

De diaconie heeft besloten om deze giften te gaan verdubbelen, zodat er voor elk doel een mooi bedrag kan worden overgemaakt.

Ook in coronatijd vergeet u onze collectes niet. Hartelijk dank voor al uw giften.

Diaconie Maarland.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland