Bericht kerkrentmeesters Vredekerk

Energie

Na de versterking zijn we begonnen met energiemaatregelen. Wat hebben we gedaan: folie achter de radiatoren geplaatst de boiler wordt vervangen door een elektrische er is ledverlichting in de bijzalen gekomen de noodverlichting die altijd branden, daarin komt ledverlichting

tijdens de zondagse diensten is de temperatuur teruggebracht naar 17 graden.

we drinken na de dienst koffie in de kerkzaal. Dit blijven we in ieder geval doen tot 1 maart, dan hoeven de zalen niet worden verwarmd.

Verder gaan we de hele kerk en zalen verder nog door om te kijken wat voor maatregelen er nog genomen kunnen worden m.b.t. besparing gas en elektrisch. We zijn van plan hiervoor een bedrijf uit te nodigen.

Zoals het er nu uitziet houden we t/m november ongeveer 1000 kW elektriciteit over en zal het verbruik van gas op ongeveer 8500 m3 uitkomen. Dit was in 2021 -22 kW resp. 10880 m3.

Het eerste gedeelte van de kerk is versterkt en daarom hebben we € 7000 aangevraagd voor energiebesparende werkzaamheden. Hiervoor hebben we ramen en deuren van het voorportaal voorzien van zeer tochtwerend glas.

Veranderingen oud papier

Ieder particuliere huishouding zal van de gemeente Eemsdelta in 2023 een extra container gaan ontvangen om oud papier in te doen. Deze containers zullen ongeveer half 2023 worden uitgereikt door de gemeente, maar het nieuwe systeem gaat al wel in per 1 januari 2023. Uw papier zal 1 x per 6 week worden opgehaald door dezelfde verenigingen die dit in 2022 ook reeds verzorgden. Als alles goed geregeld is, worden de ophaaldata vermeld op dezelfde lijst waar nu ook de groene en grijze container op staan vermeld. Zolang er nog geen extra container voor uw papier is in 2023 zet u het papier op de aangegeven data gewoon bij de weg zoals u nu ook doet.

We hebben het plan om met de verenigingen die gewend zijn oud papier op te halen/verzamelden, om een plan op te stellen hoe we dat samen kunnen doen in 2023. Te denken valt aan een lijst waar alle lopers op staan en daaruit de vrijwilligers te selecteren per keer. Voor de papiervergoeding komt er dan een soort verdeelsleutel o.b.v. de kilo’s die door iedere vereniging in de afgelopen jaren gemiddeld is opgehaald. Er zijn misschien nog wat andere zaken die ook besproken moeten worden, maar de overlegdatum is op het moment dat ik dit op papier zet nog niet vastgesteld.

Wietse Bouwman

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u een leven in heiligheid en uiteindelijk het eeuwige leven.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland