Bericht moderamen wijk Maarland op zaterdag 25 april

Zondag dienst op internet
Aanstaande zondag (26 april) wordt de dienst op internet uitgezonden. In de kerk zullen alleen voorganger ds Marion Hartman, koster Dick Stoter, organist Gerard Kadijk, ouderling Gerry Dallinga, zangers Wippy Kempenaar en Willem-Jan Stuut aanwezig zijn.

Je / u kunt de dienst volgen door op internet te zoeken naar www.Kerkomroep.nl   Bij ‘Vind uw kerk’ Loppersum invullen; bij Loppersum kiezen voor de Petrus en Pauluskerk. De dienst begint om 9.30 uur.

De Orde van dienst komt op de website van onze kerken, en wordt toegestuurd via de mail aan wie zich op hebben gegeven voor de “mailbom”.

Mailbom
Wilt u  / wil je de berichten die op de website komen ook via de mail ontvangen, stuur dan een berichtje naar bjhuizing@planet.nl

Met daarbij het verzoek om de mailbom te ontvangen.

Open kerken
De prachtige kerkgebouwen in onze omgeving ontroeren me altijd. Ze liggen tijdloos in het landschap en eenmaal binnen, sta ik erbij stil dat generaties lang men hier al samenkomt, viert, geloof belijdt, rouwt, getroost en gezegend wordt.

De kerken van Oosterwijtwerd, Zeerijp en Westeremden zijn elke dag open van plm 9-18 u, dus wie wil komen voor een gebed, lichtje branden, mediteren, de sfeer van de kerk proeven, mooie kaarten of de stilte, is van harte welkom. 

 Laat ons bidden uit gemis
Aangereikt door Bethli Grolle, Lied 16 uit de bundel Tussentijds,

een aantal coupletten:

 1. Laat ons bidden uit gemis               4. Voor de mensen die in nood
  tot de God die liefde is                        zoeken naar de goede dood,
  en Hem om ontferming smeken,      die door iedereen verlaten,
  want het lijden is zo groot                  heel alleen met hun verdriet,
  en Hem vragen recht te spreken,    niet meer hopen, niet meer praten,
  want de wereld is in nood.                 Heer vergeet ook dezen niet.
 1. Voor wie doodsangst overmant,     10. Here, sluit uw oren niet
  dat zij vallen in uw hand.                   voor dit kleine mensenlied.
  Laat een engel hen geleiden             Gij kent al die duizendtallen
  uit het duister naar het licht;               die het zingen wordt belet.
  toon hen als voorgoed bevrijden        Heer erbarm U over allen.
  uw genadig aangezicht.                     Heer verhoor ons smeekgebed.

  Hartelijke groeten van het moderamen,
  scriba Dianne Velvis

 Reacties op dit bericht kunt u / kun je sturen naar scribamaarland@gmail.com 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland