Bericht van beide wijkkerkenraden

 

 

Beste gemeenteleden,

Als kerkenraden van de wijkgemeenten Vredekerk en Maarland willen we het volgende graag met jullie delen:

In onze samenwerking tot nu toe heeft vaak de gedachte gespeeld, dat wij uiteindelijk toch teveel verschillen om alles helemaal samen te kunnen doen.

Wij willen die gedachte graag omdraaien: omdat we verschillend zijn, kunnen we elkaar aanvullen.

We denken dan in het bijzonder aan de invulling en sfeer van de kerkdiensten, die we niet gezamenlijk vieren. De gezamenlijke diensten vullen we immers samen in.

Maar de diensten die “van ieder van ons” zijn, aparte wijkdiensten dus, daarin kunnen de wijken hun eigen sfeer en invulling bepalen. En daarin kunnen we elkaar aanvullen. Want beide wijken hebben – min of meer bewust – ieder een eigen profiel.

Het profiel van wijk Maarland is meer gericht op rust in de liturgie met regelmatig cantorijzang en bijna uitsluitend gebruik van het nieuwe liedboek. Maar er is ook ruimte voor af en toe een dienst voor jong & oud en voor diensten met jongeren, samen met wijk Vredekerk.

In wijk Vredekerk is er een sterke afwisseling mogelijk in de diensten. De ene keer verleent een band haar medewerking aan de dienst en een andere keer is er een ingetogen liturgische nadruk te vinden.

Met die twee profielen vullen we elkaar aan.

Jullie als onze gemeenteleden nodigen we uit om hierin je eigen weg te zoeken. U/ je bent welkom bij de gezamenlijke diensten en ook bij de kerkdiensten van iedere wijk afzonderlijk.

Overigens zijn de overeenkomsten tussen onze kerkdiensten veel groter dan de verschillen.

Maar we hoeven als wijken niet helemaal op elkaar te gaan lijken om goed samen te werken, we kunnen elkaar aanvullen.

Verder blijven we natuurlijk intensief samenwerken op het gebied van jeugdwerk, pastoraat en diaconaat, in De Kerk Draait Door en het Platform Levensvragen (in dat laatste platform ook met anderen uit het dorp Loppersum) en in de gezamenlijke kerkdiensten.

We willen graag uitstralen dat wij een Protestantse kerk zijn met twee wijken die elkaar ruimte geven om het iets anders te doen, vanuit de gedachte dat dat aan meer mensen de mogelijkheid biedt om hun geloof te beleven.

Onze verschillen versterken zo juist onze gezamenlijke opdracht om het evangelie uit te dragen.

Zo willen wij het graag zien.

De kerkenraden van wijk Vredekerk en wijk Maarland

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland