Bericht van het jeugdwerk

Na de zomer met frisse moed beginnen aan het jeugdwerk. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want wat is er ondertussen nog over van het jeugdwerk? De oppasdienst is er niet meer, wegens gebrek aan kinderen onder de 4 jaar. De kindernevendienst is na 2 overstapdiensten zover uitgedund, dat er met een beetje mazzel nog 6 kinderen komen, en de tienerdienst heeft in de coronapandemie helemaal plat gelegen. Dus waar begin je dan?

Eerst maar eens om tafel met de mensen die nog in ons (Maarland en Vredekerk) jeugdwerk zitten. 2 domies, 2 jeugdouderlingen, 2 leiding tienerdienst en 2 leiding kindernevendienst. Ons idee, laten we de ouders er meer in betrekken, we doen het tenslotte ook voor hun kinderen. Ja leuk, maken we er gelijk een gezellige avond van met een BBQ. Kunnen kinderen die elkaar al langer niet hebben gezien weer een beetje aan elkaar wennen. Maar er was maar 1 gezin (buiten onze eigen gezinnen om) die zich opgaf. Hmmm, en nu? Beetje teleurgesteld is een understatement, maar we laten ons hoofd er niet bij hangen. We zijn ons er heel erg van bewust dat het heel makkelijk is om de krimp in de gemeente als iets negatiefs te zien. Leuk is het natuurlijk niet. Maar het schept ook kansen en mogelijkheden die er eerder niet waren. En in plaats van kijken naar wat we allemaal hebben verloren, willen we kijken naar wat er allemaal nog wel kan, en welke nieuwe dingen we kunnen uitproberen.

Nu hebben we het volgende bedacht:
Elke maand als er een gezamenlijke dienst is wordt er tienerdienst en kindernevendienst gegeven. Nadat we het begin van de dienst in de kerk samen vieren, gaan de kinderen naar hun eigen plekje om daar leuke dingen te doen. Ze komen dan niet meer terug in de dienst.

Tijdens speciale diensten wordt er kindernevendienst gegeven, maar dan alleen tijdens de preek. Zoals het afscheid van Marco, Kerst, Pasen en Pinksteren.

Daarnaast willen we graag diensten organiseren die anders van vorm zijn dan de huidige kerkdienst.  Een dienst die iedereen, jong en oud, aanspreekt. Voorbeelden van dit soort diensten zijn bijvoorbeeld de startzondag, maar ook een format van de PKN genaamd ‘Kliederkerk’ willen we als voorbeeld gebruiken. Samen de dienst beginnen, om vervolgens te kiezen hoe je de dienst verder wilt vieren. Hoe en wanneer dit gaat gebeuren gaan we nog verder uitwerken. Daarover komt later meer informatie.

Met vriendelijke groet namens het jeugdwerk,

Hanneke Reinders

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland