Bericht van het moderamen van Maarland op zaterdag 13 juni

Zondag dienst op Kerkomroep en met beeld
Aanstaande zondag (14 juni) kunt u / kun je weer luisteren  en ook kijken naar de dienst. Er worden twee ambtsdragers bevestigd: Henk Beukema als interim voorzitter van de kerkenraad, Jaap Jan Geertsema als ouderling – kerkrentmeester. Afscheid nemen Dianne Velvis als scriba en Maarten Burggraaff van zijn dubbelrol als voorzitter van de kerkenraad en van het College van kerkrentmeesters.

Zingen zullen Alida Boerema en Pieter Molenaar, het orgel wordt bespeeld door Anjo de Haan. Beeld en geluid is in handen van Fenko Zijlstra en Peter Beereboom. Ouderling van dienst is Gea Stoter, voorganger ds Tjalling Huisman

De dienst begint om 9.30 uur.

De Orde van Dienst komt op de website van onze kerken, en wordt toegestuurd via de mail aan wie zich op hebben gegeven voor de “mailbom”.

Luisteren
Om te luisteren kunt u / kun je op internet gaan naar: www.Kerkomroep.nl  

Kijken
om de dienst te bekijken kunt u / je deze link aanklikken:
hier

Dienst met kerkenraad
Bij de dienst zal een aantal leden van de kerkenraad aanwezig zijn. Ook is elk van de aftredende en aantredende ambtsdragers de mogelijkheid geboden iemand mee te nemen naar de dienst.

Daarbij vertegenwoordigen de leden van de kerkenraad de rest van de gemeente.

Dat er wat meer mensen aanwezig zijn bij een dienst, is in lijn met het beleid van de landelijke kerk. Het geeft ons ook de mogelijkheid om te oefenen met hoe dat het beste kan.

Reacties op dit bericht kunt u / kun je sturen naar Henk Beukema:
henkenernabeukema@hotmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland