Bericht van het moderamen van Maarland op zaterdag 20 juni

Zondag dienst op Kerkomroep en met beeld

Aanstaande zondag (21 juni) kunt u / kun je luisteren en ook kijken naar twee diensten.

Om 9.30 uur de voorlopig laatste dienst waarin ds Tjalling Huisman voorgaat. Er zal gezongen worden door Roy Nikijuluw, Klaas Doornbos, Willem-Jan Stuut, Wippy Kempenaar, Gerry Dallinga, Reina Zijlstra en Tineke Zijlstra.

Organist is Ab Gramsbergen. Voor beeld en geluid zorgen Dick Stoter, Peter Beereboom en Ivo Lint.

Ouderling van Dienst is Greetje Nomden en voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman.

Om 19.30 uur is er een Evensong vanuit Zeerijp met een kleine selectie van The Dutch Choral Singers onder leiding van Henk de Vries.

De Orde van Dienst komt op de website van onze kerken, en wordt toegestuurd via de mail aan wie zich op hebben gegeven voor de “mailbom”.

Luisteren
Om te luisteren kunt u / kun je op internet gaan naar: www.Kerkomroep.nl  
Beide diensten worden zo uitgezonden.

Kijken
De dienst van 9.30 uur is ook te bekijken, via deze link:
YouTube

Dienst met kerkenraad
Bij de morgendienst zal een aantal leden van de kerkenraad aanwezig zijn. Natuurlijk was het fijn geweest om u / jullie allemaal te kunnen uitnodigen. Maar we hopen dat u zich vertegenwoordigd voelt door de leden van de kerkenraad.

Ook Margreet Geerdes en een paar van de kinderen van Tjalling en Margreet zullen er zijn. Een aantal kerkenraadsleden heeft zijn plaats afgestaan aan een ander gemeentelid.

Dat er wat meer mensen aanwezig zijn bij een dienst, is in lijn met het beleid van de landelijke kerk. Het geeft ons ook de mogelijkheid om te oefenen met hoe dat het beste kan.

Reacties op dit bericht kunt u / kun je sturen naar Henk Beukema:
henk.beukema@pknvredekerkmaarland.nl

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland