Bericht van het moderamen van Maarland op zaterdag 23 mei

Zondag dienst op Kerkomroep
Aanstaande zondag (23 mei) kunt u / kun je weer luisteren naar de dienst. Dit keer vanuit de Petrus en Pauluskerk. Voorganger is ds Riky Chrisstoffers, organist Ab Gramsbergen. Als Ouderling van Dienst is Gerry Dallinga aanwezig. Tineke en Reina Zijlstra verzorgen de zang, Dick Stoter het geluid.

De dienst begint om 9.30 uur.

De Orde van Dienst komt op de website van onze kerken, en wordt toegestuurd via de mail aan wie zich op hebben gegeven voor de “mailbom”.

Om te luisteren kunt u / kun je op internet gaan naar: www.Kerkomroep.nl   Bij ‘Vind uw kerk’ Loppersum invullen; bij Loppersum kiezen voor de Petrus en Pauluskerk.

Gebedsintenties voor de Pinksterdienst
Pinksteren vieren we ook dit jaar weer in clusterverband. De dienst wordt volgende week zondag rechtstreeks online uitgezonden.

De groep die de dienst voorbereidt vraagt aan elke gemeente om gebedsintenties aan te dragen. Hebt u / heb jij iets wat je graag in het gebed wilt laten noemen, mail dat dan aan Jeltsje Elzinga: jeltsje.elz@gmail.com Doorbellen kan ook: 0625013645

Ingezonden bericht van Bertus Huizing
We mogen dan wel geen noodkistje hebben met relieken zoals in Maastricht (onder de toren 12 mei) maar wat we wel hebben is nog mooier. De beroemde Lopster Haarlok (zie foto hiernaast). Op de noordwand van de Petrus en Pauluskerk hangt een glazen kastje met een haarlok die zou hebben toebehoord aan de Heilige Catherine. Voor haar was er tot aan de reformatie een altaar opgericht.

De lok wordt niet meer vereerd en hangt als bezienswaardigheid aan de muur. Maar misschien is nu de tijd gekomen haar weer in ere te herstellen. Ik stel voor om als gemeente Maarland een processie te organiseren. Domie Tjalling in zijn liturgisch gewaad voorop en alle gemeenteleden, al zingend, op anderhalve meter achter hem aan en dan drie keer rond de Petrus en Pauluskerk. Ik heb goede hoop dat de kwade geesten van Corona op de vlucht slaan.
Natuurlijk is het als grap bedoeld maar er onder ligt het verlangen en heimwee naar een gewone kerkdienst op de zondagmorgen waar we elkaar niet in processie ontmoeten maar gewoon naast elkaar in de bank.

Reacties op dit bericht kunt u / kun je sturen naar scribamaarland@gmail.com 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland