Bericht van het moderamen van Maarland op zaterdag 6 juni

Zondag 7 juni dienst op Kerkomroep
Aanstaande zondag (7 juni) kunt u / kun je weer luisteren naar de dienst. Dit keer vanuit de Petrus en Pauluskerk. Voorganger is pastor Marika Meijer, organist Wilko Middel. Als Ouderling van Dienst is Geja Huizing aanwezig. Wippy Kempenaar en Willem Jan Stuut verzorgen de zang, Dick Stoter het geluid.

De dienst begint om 9.30 uur.

De Orde van Dienst komt op de website van onze kerken, en wordt toegestuurd via de mail aan wie zich op hebben gegeven voor de “mailbom”.

Om te luisteren kunt u / kun je op internet gaan naar: www.Kerkomroep.nl   Bij ‘Vind uw kerk’ Loppersum invullen; bij Loppersum kiezen voor de Petrus en Pauluskerk.

De diensten van 14 en 21 juni
Op 14 en 21 juni worden de diensten ook met beeld uitgezonden. Peter Beereboom zal dat verzorgen.

Op 14 juni zal er bij de dienst een aantal leden van de kerkenraad aanwezig zijn, om mee te maken dat voorzitter Maarten Burggraaff en scriba Dianne Velvis aftreden. En dat Henk Beukema (als voorzitter) en Jaap Jan Geertsema (als ouderling kerkrentmeester) bevestigd worden. Elk van deze aftredende en aantredende ambtsdragers is ook de mogelijkheid geboden iemand mee te nemen naar de dienst.

Voor mijn laatste dienst zijn ook de leden van de kerkenraad uitgenodigd. Natuurlijk zou ik (domie Tjalling) jullie / u allemaal er graag bij willen hebben. Maar ja….

Ik zie het zo: dat jullie als gemeente worden vertegenwoordigd door de kerkenraad. Op die manier en door het beeld en het geluid, hoop ik dat jullie je toch verbonden voelen.

Dat er wat meer mensen aanwezig zijn bij een dienst, is in lijn met het beleid van de landelijke kerk. Het geeft ons ook de mogelijkheid om te oefenen met hoe dat het beste kan.

Reacties op dit bericht kunt u / kun je sturen naar Henk Beukema:
henkenernabeukema@hotmail.com

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland